Najnovije vijesti

Počela izgradnja kanalizacione mreže u Škorićima

04/10/2018 | objavio Radio Gradačac
Počela izgradnja kanalizacione mreže u Škorićima
GRADAČAC

Ovih dana započeli su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Škorićima u okviru projekta “Vodosnabdijevanja Gradačca”. Radi se o izgradnji nove kanalizacione mreže i proširenja postojeće u sjevernom dijelu općine Gradačac. Vrijednost opreme koju isporučuje Češka razvojna agencija za ovaj dio projekta je 1,1 milon Eura, a namijenjena je za kanalizacionu mrežu u mjesnim zajednica Škorići, Sibovac, Bagdale, Vida I, Vida II i Centar.

U Škorićima će biti ugrađena oprema vrijednosti oko 400.000 KM, a vrijednost radova 239.991 KM, što podrazumijeva postavljanje 3,3 km nove kanalizacione mreže koja će se priključiti na novoizgrađeni prečistač otpadnih voda.

U narednom periodu očekuje se izgradnja kanalizacione mreže u Ledenicama Gornjim i Donjim čime će ovaj dio općine biti potpuno pokriven ovom mrežom, kao i zaštićeno izvorište pitke vode Okanovići.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube