Najnovije vijesti

Počela izgrdanja objekta kolektivnog stanovanja u ulici Ibrahima Kepetanovića

29/10/2023 | objavio Radio Gradačac
Počela izgrdanja objekta kolektivnog stanovanja u ulici Ibrahima Kepetanovića
GRADAČAC

U sklopu projekta CEB II u toku su radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta s 36 stambenih jedinica u ulici Ibrahima Kapetanovića (Potok mahala), saopćeno je iz gradske uprave. Radi se o projektu čiji je cilj trajno zbrinjavanje raseljenih i osoba u stanju socijalne potrebe koje nemaju riješeno stambeno pitanje.

Kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja” CEB II na području Gradačca planirana je izgranja 76 novih stanova. Ove stambene jedinice će biti dio stambenog fonda socijalnog stanovanja Grada Gradačca. U prvim proračunima ukupna vrijednost je preko šest miliona KM, a učešće Grada Gradačca je više od dva miliona KM. Ovim projektom u Gradačacu planirana je gradnja ili rekonstrukcija tri objekta u naselju „Düren“ u MZ Vida 2, na Požarikama i u Potok Mahali.

Kako saznajemo, iako je izvršeno uklanjanje svih postojećih objekata u naselju „Düren“ da bi se na toj lokaciji gradila nova stambeno-poslovna zgrada (P+2) sa 40 stanova od tog dijela projekta se odustalo. Tako da je ukupna vrijednost projekta koji se realizuje u našoj lokalnoj zajednici 3.8 miliona KM a učešće Grada Gradačac je jedan milion i 300 hiljada maraka.

Tako će ovim projektom biti obuhvaćena gradnja i rekonstrukcija obkjekata na Požarikama i u potok Mahal isa ukupno 46 stanova. U Potok Mahali će se graditi zgrada (P+4) sa 36 stanova. U ovoj zgradi deset posto prostora će biti predviđeno za poslovne prostore a u razmatranju je i ideja za otvaranje obdaništa za djecu iz tog naselja ali i drugih mjesta. Ovaj izuzetno vrijedan projekat podrazumijeva i sanaciju tzv. Holandskih kuća (10 stanova) na Požarikama.

U Gradačcu su u septembru 2021. godine potpisani ugovori sa deset porodica korisnika stanova iz projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“. Potpisivanjem ugovora je označeno zatvaranje Kolektivog centra „Kuće Holandske vlade“.

U avgustu ove godine počeli su pripremni radovi za izgradnju stambeno-poslovnog objekta sa 36 stambenih jedinica u ulici Ibrahima Kapetanovića (Potok mahala). Prve konture objekta se već vide.

Projekat „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja – CEB 2“ se provodi u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a njime je planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra. Planirana je izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja, te će se više od 7.200 stanovnika 121 kolektivnog centra preseliti u nove stambene jedinice. 

Pored aktivnosti na zatvaranju kolektivnih centara čija je realizacija počela 2016. godine, naredne i u 2018. godini pokrenuta je izrada projektne dokumentacije na novim potprojektima u koje je uključen i Gradačac. Grad Gradačac u ovom projektu učestvuje obezbjedivši zemljište i infrastrukturu.

Projekat CEB II implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube