Najnovije vijesti

Početak primjene Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane branioce

14/07/2020 | objavio Radio Gradačac
Početak primjene Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane branioce
Tuzlanski kanton

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona uputilo je Obavještenje o početku primjene Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane branioce u kojem se navodi:

Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 07.07.2020. godine, donijela je Uredbu o novčanoj egzistencijalnoj naknadi kojom su utvrđeni uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na istu za demobilisanog branioca koji je ostvario prava na području Tuzlanskog kantona kao i demobilisanog branioca povratnika u Republiku Srpsku.

Prema navedenoj Uredbi demobilisani branilac ima pravo na naknadu ukoliko kumulativno ispunjava sljedeće uslove:

a) da je mlađi od 57. godina života,
b) da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci u periodu od 18.09.1991. godine do 23.12.1995.godine
c) da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne JU Službe za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava,
d) da ostvaruje prava na području Kantona i
e) da ostvaruje mjesečne prihode po članu domaćinstva u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine.

Obzirom da Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”, obavještavaju se svi demobilisani borci koji ispunjavaju uslove za navedeno dopunsko pravo, da će se zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijanlu naknadu moći podnijeti narednog dana od dana objavljivanja Uredbe u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona” u gradskim/općinskim Službi za boračko invalidsku zaštitu prema mjestu prebivališta odnosno ukoliko se radi o povratniku u Republiku Srpsku, u najbližoj općini Tuzlanskog kantona, navodi se u obavještenju Ministarstva za boračka pitanja TK.

Radio Gradačac / Vlada TK – Ministarstvo za boračka pitanja TK

 

Comments are closed.

YouTube