Najnovije vijesti

Počinje izrada Strategije za mlade općine Gradačac

06/12/2018 | objavio Radio Gradačac
Počinje izrada Strategije za mlade općine Gradačac
GRADAČAC

Poboljšanje položaja mladih i njihove uloge u društvu te poticanje da učestvuju u procesima odlučivanja, osnovni su ciljevi Strategije za mlade općine Gradačac 2019-2023. godine, a na čijoj će izradi u narednom periodu raditi Vijeće mladih općine Gradačac, u partnerstvu s Institutom za mlade KULT uz podršku Općine Gradačac.

Tim povodom danas je održan prvi sastanak radnih grupa vezanih za izradu Strategije prema mladima kojem su prisustvovali predstavnici Općine Gradačac, Vijeća mladih općine Gradačac, javnih ustanova i institucija koje mogu doprinijeti poboljšanju položaja mladih na području općine Gradačac.

Strategijom je predviđeno predlaganje i izrada programa zapošljavanja i samozapošljavanja, zatim povećanja konkurentnosti na tržištu rada, s ciljem smanjenje odlaska mladih, što predstavlja veliki problem za razvoj Bosne i Herecegovine, kao i općine Gradačac.

Položaj mladih i njihovo planiranje života u Gradačcu, odnosno u BiH, bi se kroz stambenu politiku svakako popravio i naveo mlade na slobodnije planiranje porodice i života ovdje. Osim toga želimo utjecati i na zdravstvenu i socijalnu politiku i u tom segmentu djelovati na poboljšanje trenutnog položaja mladih, rečeno je iz Vijeća mladih općine Gradačac.

Strategija predstavlja dokument koji će identificirati potrebe mladih na lokalnom nivou, a oni treba da preuzmu inicijativu i da utiču na one koji donose odluke kako bi se njihov položaj poboljšao.

To je jedini ispravan način vođenja brige i politike o mladima, koji će odražavati stvarne potrebe istih i jasno definirati način implementacije. Strategija je prema Zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine obaveza svakog nivoa vlasti i bitna je zbog toga što bi se s jedne strane izbjeglo haotično djelovanje, a s druge strane već bi se uz pomoć ovog dokumenta organizovano, usmjereno i institucionalno rješavali istaknuti problemi, jedan po jedan, sa preciziranim zadacima, rokovima i finansijskom podrškom, smatraju u Vijeću mladih općine Gradačac.


Izradi strategije prethodit će istraživanja o potrebama i problemima, u kojima će učestvovati mladi sa područja općine Gradačac, koji će svojim mišljenjima i sugestijama doprinijeti uspjehu ove strategije, poručeno je nakon danas održanog prvog sastanka radnih grupa vezanih za izradu Strategije prema mladima općine Gradačac.


Projekat je podržan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija ( EU ), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

Radio Gradačac / Vijeće mladih općine Gradačac

Comments are closed.

YouTube