Najnovije vijesti

Počinje rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Šehida i Branilaca grada

27/10/2021 | objavio Radio Gradačac
Počinje rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Šehida i Branilaca grada
GRADAČAC

Rekonstrukcija azbest cementnih cijevi,cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže kao jedna od četiri komponente Projekta vodosnabdijevanja Gradačac se odnosi na zamjenu cijevi u dužini od oko 40 kilometara koja je planirana da traje tokom 2021. i 2022. godine. Izvođač radova na pomenutom projektu je konzorcij: “BUK PROMET” doo Bijeljina i “BALEGEM” doo Gradačac.

Prema planiranoj dinamici radova i prema aktuelnom termin planu za prvu sekciju od 25.10.2021. godine planiran je početak radova u ulicama: Branilaca grada u ukupnoj dužini od 1.703 m i Ulica Šehida, sa priključnim ulicama u ukupnoj dužini 835 metara.

Izvođač radova će obaviti pripremne radove, iskolčavanje trase, traganje za postojećim podzemnim instalacijama na iskolčenoj trasi, te izvođenje radova na rekonstrukciji i proširenju vodovodne mreže.

Za dinamika radova za ostale sekcije javnost će biti blagovremeno obavještena od strane Investitora.

U toku izvođenja radova dolazit će do privremenog prekida vodosnabdijevanja uzrokovanih radovima na zamjeni cjevovoda. Planirani prekid vodosnabdijevanja u toku dana je 12 sati. Prekidi će trajati od 07:00 do 19:00 sati svaki radni dan uključujući i subotu. Tokom vjerskih i državnih praznika, te nedjeljom nije planirano izvođenje radova i prekidi u vodosnabdijevanju.

Ovim putem obavještavamo građane da se prilikom izvođenja radova u određenoj ulici, voda može koristiti kao tehnička (nije za piće) do završetka radova u datoj ulici. Nakon završetka radova u svakoj ulici, vršit će se ispitivanje i ispiranje cjevovoda, te dezinfekcija nakon čega će se voda ponovo moći koristiti za piće. O detaljima daljih radova, kao i ulica u kojima se voda neće moći koristiti za piće tokom izvođenja radova, blagovremeno ćemo obavještavati građane putem medija.

Tokom izvođenja radova je moguće da će dolaziti do privremene obustave ili otežanog odvijanja saobraćaja, te se građani mole za strpljivost i poštivanje saobraćajne signalizacije.

Obzirom na kompleksnost uslova izvođenja radova u gradskoj zoni, a naročito radi činjenice da se jednim dijelom radi o rekonstrukciji azbest-cementnih cijevi, (koje su štetne po zdravlje ljudi) mole se građani da se ne približavaju gradilištima radi vlastite sigurnosti.

Građani grada Gradačca se mole za strpljivost prilikom izvođenja radova da bismo u konačnici imali bržu i efikasniju realizaciju ovog projekta što će se direktno odraziti na kvalitetnije vodosnabdijevanje, saopćeno je iz Gradske uprave.

 

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube