Najnovije vijesti

Poduzeti inicijalni koraci na zaštiti kulturne baštine

05/03/2021 | objavio Radio Gradačac
Poduzeti inicijalni koraci na zaštiti kulturne baštine
Tuzlanski kanton

Interresorna saradnja u sferi kulturnog turizma bila je tema današnjeg sastanka u Ministarstvu kulture, sporta i mladih TK.

„Zaštita kulturne baštine bila je dugo bila zanemarena, što je posljedica nedostatka finansijskih sredstava, ali i zastarjelog i neprimjenjivog normativnog okvira.  Ogroman je značaj i potencijal kulturne baštine u sferi kulturnog turizma, koji nudi veliku šansu za razvoj Tuzlanskog kantona, te se u tom kontekstu nameće kao imperativ interresorna saradnja sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja“, kazao je ministar kulture, sporta i mladih Zlatan Muratović.

Skupština Tuzlanskog kantona je u 2020. godini  donijela Zakon o zaštiti kulturne baštine, kojim je uspostavljen normativni okvir za zaštitu kulturne baštine koji je u skladu sa savremenim kretanjima struke. Ministarstvo je u tekućoj godini u programskim aktivnostima predvidjelo i donošenje provedbenih propisa, čime bi se stvorili uslovi da Javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kultuno – historijskog i prirodnog naslijeđa, čija je osnovna djelatnost zaštita kulturne baštine, obavlja poslove iz svoje nadležnosti u punom kapacitetu.

Direktor Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kultuno – historijskog i prirodnog naslijeđa Kemal Nurkić je ukratko predstavio aktivnosti koje će pomenuta ustanova provesti.

„Izuzetno mi zadovoljstvo predstavlja činjenica da je ustanova na čijem sam čelu počela već od ove godine raditi na zaštiti dobara baštine u skladu sa odredbama  Zakona o zaštiti baštine. Želim napomenti da smo prepoznali važnost kulturne baštine u oblasti kulturnog turizma, te bih istakao da su budžetom Tuzlanskog kantona planirana sredstva za čišćenje prilaznog puta, kao i konzervaciju i sanaciju objekta Barutane na Gradini u Tuzli, koja je trenutno zapuštena i ubraja se u ugrožene spomenike“, kazao je direktor Nurkić.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Hamza Bešić je istakao da ga raduje inicijativa da se ubuduće radi interresorno u oblasti kulturnog turizma, te je u tom smislu dao punu podršku budućoj saradnji.

Učesnici sastanka su posebno naglasili je potreban zajednički angažman u smislu saradnje na pribavljanju sredstava od međunarodnih donatora, jer se trenutno ne koriste u dovoljnoj mjeri prilike koje su na raspolaganju, a navedena je i mogućnost saradnje sa privrednicima koji imaju interesa pružiti podršku aktivnostima u vezi sa zaštitom kultune baštine.

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube