Najnovije vijesti

POLICIJSKA UPRAVA GRADAČAC: Obavještenje za nosioce vatrenog oružja

09/06/2020 | objavio Radio Gradačac
POLICIJSKA UPRAVA GRADAČAC: Obavještenje za nosioce vatrenog oružja
GRADAČAC

Policijska Uprava Gradačac obavještava građane grada Gradačca, nosioce vatrenog oružja, članove streljačkih organizacija, članove lovačkih društava lovce, da je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji“ Tuzlanskog kanotna („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 8 od 01.06.2020. godine).

U navedenom Zakonu između ostaloga je navedeno: „Lica koja u trenutku stupanja na snagu ovog zakona imaju oružni list za držanje i nošenje oružja, izdat od nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br.11/08, 14/09, 4/10, 11/11, i 17/13), a čiji rok važenja je istekao, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje oružnog lista u skladu sa ovim zakonom, najkasnije u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, izuzev imalac oružja čije je oružje uništeno ili prodato.“

Radio Gradačac / Policijska uprava Gradačac

Comments are closed.

YouTube