Najnovije vijesti

Poništena javna nabavka za izvođenje radova na kompleksu „Stari grad“ u Gradačcu

05/07/2023 | objavio Radio Gradačac
Poništena javna nabavka za izvođenje radova na kompleksu „Stari grad“ u Gradačcu
GRADAČAC

Na portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine u ponedjeljak, 3. jula 2023. godine, Grad Gradačac je kao ugovorni organ objavio obavještenje o poništenju postupka javne nabavke Rekonstrukcija bedema kule – fortifikacijska kula B4k.

U obrazloženju poništenja se navodi: “Komisija je konstatovala da je ponuda ponuđača: „NEIMARI“ d.o.o. Sarajevo, u pogledu stvarne cijene ponude za ugovor veće od planiranih i osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, odnosno ponuda ponuđača „NEIMARI“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 554.878,02 KM premašuje odobrena sredstva za 104.703,95 KM, te je iz tog razloga neprihvatljiva, kako propisuje član 2. stav (1) tačka l) Zakona o javnim nabavkama”.

Podsjećamo, 30. maja 2023. godine raspisana je javna nabavka za izvođenje radova na kompleksu „Stari grad“ u Gradačcu. Radovi se odnose na sanaciju i restauraciju bedema sa fortifikacijskim kulama (Rekonstrukcija bedema kule – fortifikacijska kula – Tabija ) u gornjem gradu u okviru kompleksa “Graditeljska cijelina Stari grad” u Gradačcu.

Radi se o kompleksnom predmetu nabavke, sanacijskim radovima oštećenih kamenih zidova i kule kao cjeline koje nije moguće tehnički dijeliti na posebne grupe – lotove. Radovi zahtijevaju posebnu izvedbu, gdje je potrebno upotrebljivi materijal sačuvati i radove oko 80% izvoditi ručno. Svi radovi koji su predviđeni specificirani su da ih može jedan izvođač pokriti i izvesti. Dinamički je nemoguće uvesti dva ili više izvođača, navedeno je u obavještenju o javnoj nabavci.

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije bio je 19.06.2023., a rok za prijem ponuda 20.06.2023. godine.

Procijenjena vrijednost radova u tenderskoj dokumentaciji bila je 450.174,07 KM bez PDV-a, a kako se vidi iz obrazloženja komisije, ponuđač “NEIMARI” d.o.o. Sarajevo je dao ponudu u iznosu od 554.878,02 KM bez PDV-a, što premašuje odobrena sredstva za 104.703,95 KM.

Prema informaciji koju smo dobili od pomoćnika gradonačelnika za privredu, budžet i finansije Ismeta Hasića, već je pokrenuta procedura objavljivanja nove javne nabavke usklađene sa tržišnim kretanjima vrijednosti radova.

Radio Gradačac / Portal javnih nabavki Bosne i Hercegovine

Comments are closed.

YouTube