Najnovije vijesti

Poništenje Javnog poziva i obavještenje za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije

29/07/2020 | objavio Radio Gradačac
Poništenje Javnog poziva i obavještenje za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije
GRADAČAC

Gradonačelnik Grada Gradačca na osnovu člana 7. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 1/19) , objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

I

Poništava se Javni poziv za raspodjelu sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizaija iz Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu, objavljenog 3.3.2020. godine.

II

Javni poziv za raspodjelu sredstva za finansiranje/ sufinansiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizaija iz Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu poništava se iz razloga trenutne epidemiološke situacije uzrokovane COVID-om 19.

III

Poništenje Javnog poziva za raspodjelu sredstva za finansiranje/ sufinansiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizaija iz Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu će se bjaviti na web-stranici Grada Gradačac i web-stranici Radio Gradačca.

Gradonačelnik
Edis Dervišagić

Broj: 02- 11-2-523-1/20.
U Gradačcu, 29.7.2020. godine


 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se organizacije civilnog društva/nevladine organizacije (OCD/NVO) da će se sredstva sa ekonomske pozicije 614324 namijenjana za finansiranje/sufinansiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizaija odobravati iz Budžeta Grada Gradačac na osnovu pismenog zahtjeva.

OCD/NVO su obavezne da u obrazloženju zahtjeva navedu sljedeće činjenice:
– vrijeme i mjesto održavanja;
– broj aktivnih učesnika;
– broj očekivanih posjetilaca;
– mjere koje će preduzeti, koje moraju biti u skladu sa naredbama Kriznog štaba, a vezane su za zaštitu i sprječavanja širenja virusa Covid-19.

Na osnovu dostavljenog zahtjeva Gradonačelnik i nadležne službe će izvršiti procjenu rizika održavanja – implementacije predviđenih aktivnosti i shodno tome donijeti odgovarajuću odluku.

U Gradačcu, 29.7.2020. godine

Gradonačelnik
Edis Dervišagić


Comments are closed.

YouTube