Najnovije vijesti

Ponovljeni Konkurs za dodjelu stipendija Grada Gradačac

13/02/2023 | objavio Radio Gradačac
Ponovljeni Konkurs za dodjelu stipendija Grada Gradačac
GRADAČAC

Na osnovu člana 10. stav 3.  Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac («Službeni glasnik Grada Gradačac» broj: 11/2021.) i  Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/akademsku godinu  2022/23. godinu,  („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj: 7/22)   Gradska služba za  opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku  i socijalnu zaštitu  dana 10. 2. 2023. godine raspisuje:

PONOVLJENI  KONKURS

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2022/23. godinu

Preuzmite:
Tekst konkursa, prijavni obrasci i izjave

Krajni rok za dostavu prijava je 27. februara  2023. godine.

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube