Najnovije vijesti

Ponovljeni konkurs za podnošenje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica

28/09/2020 | objavio Radio Gradačac
Ponovljeni konkurs za podnošenje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica
Tuzlanski kanton

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje ponovljeni konkurs za podnošenje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica za 2020. godinu.

Tekst Ponovljenog konkursa možete pogledati OVDJE.

Zahtjev sa svim prilozima predaje se putem pošte ili na pisarnicu Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Ul. Rudarska broj: 57., 7 5 000 Tuzla (sa naznakom) “Prijava na Ponovljeni konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihovih porodica kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa”.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno, od 28.09.2020. godine do 13.10.2020. godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Prijavni obrazac i ostalu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

 

Radio Gradačac / Ministarstvo za boračka pitanja TK

Comments are closed.

YouTube