Najnovije vijesti

Porezna uprava FBiH: Nova mogućnost otpisa zateznih kamata

24/10/2023 | objavio Radio Gradačac
Porezna uprava FBiH: Nova mogućnost otpisa zateznih kamata
FBiH/BiH

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je 21.10.2023. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine FBiH” broj 81/23).

Prema ovom Zakonu, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uslovima da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pozivaju se porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala do 31.12.2019. godine, da u nadležnim poreznim ispostavama i odsjecima za prinudnu naplatu usaglase iznos duga, isti plate, podnesu zahtjev za otpis zatezne kamate i iskoriste mogućnosti zakonskog otpisa zateznih kamata na javne prihode.

Obaveze po glavnom dugu obuhvataju javne prihode za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, a koji su propisani federalnim i kantonalnim zakonima, kao i propisima koje donose jedinice lokalne samouprave kao što su: porezi, takse, naknade, doprinosi, obračunati troškovi prisilne naplate i dr.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode – Obrazac ZAOK podnosi se neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.

Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku: https://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/208df-baf1d-obrazac-zaok_1.pdf

Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a ako je pokrenut postupak prinudne naplate i dokaz o uplati troškova prinudne naplate.

Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti.

 

Radio Gradačac / Porezna uprava Federacije BiH

Comments are closed.

YouTube