Najnovije vijesti

Posjetom Starom gradu i kuli Husein-kapetana Gradaščevića obilježen Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina

18/04/2024 | objavio Radio Gradačac
Posjetom Starom gradu i kuli Husein-kapetana Gradaščevića obilježen Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina
KULTURA

Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina obilježava se svake godine 18. aprila, kada Međunarodno vijeće za spomenike i spomeničke cjeline (ICOMOS) javnosti ukaže na neki od izazova s kojim se suočavaju moderna društva u borbi za očuvanjem nasljeđa. Odabrana tema za obilježavanje ovogodišnjeg međunarodnog dana spomenika je „Nasljeđe otporno na katastrofe i sukobe – pripravnost, odgovor i oporavak“, saopćila je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Naredne tri godine rad ICOMOS-a biće obilježen izgradnjom pravca i kapaciteta za zaštitu nasljeđa na prirodne katastrofe, vanredne situacije i sukobe, a ove se godine posebno obilježava i 60. godina od usvajanja Venecijanske povelje.

Ovaj poseban dan predstavlja priliku da se utiče na jačanje svijesti javnosti o raznovrsnosti bh. naslijeđa i o nastojanjima koja su neophodna da bi se ono zaštitilo i sačuvalo, kao i da bi se ukazalo na njegovu ranjivost.

Tim povodom Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Uiverziteta u Tuzli danas je organizovao obilježavanje Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina. Program obilježavanja, koji vodi prof. dr. Mersiha Imamović, održan je na Starom gradu Srebreniku i bijeloj kuli Husein-kapetana Gradaščevića u Gradačcu.

Ovaj datum je prilika da se još jednom podsjetimo važnosti historije. kao fundamentalne društvene nauke, koja ima veliku ulogu u oblikovanju nacionalnog bića naših mladih naraštaja, a također i za očuvanje identiteta, kulture i tradicije. U tom domenu su i naši kulturno-historijski spomenici (sakralne i profane provenijencije) – jedni od važnijih simbola države. Naravno, 18. april ne treba biti jedini datum kada će se govoriti o značaju tih spomenika. Na tome svi trebamo puno raditi, a posebno o tome poučavati mlade naraštaje, zbog vremena u kojem dominiraju savremene tehnologije. Oni moraju znati da kultura oblikuje identitet, a bez identiteta, kao da ne postojimo. Njegovanje nacionalnih identiteta, različitosti i sličnosti satkano je između ostalog i u našem kulturnom naslijeđu. Inače, kulturno-historijski spomenici imaju važnu ulogu u razvoju turizma, a time i privrede lokalne sredine u kojoj se nalaze, ali i zemlje u cjelini, rekla je prof. dr. Mersiha Imamović.

Tokom posjete istaknuto je kako su Srebrenik i Gradačac bogati kulturno-historijskim spomenicima. Osim poznate kule Husein-kapetana Gradaščevića tokom posjete Gradačcu profesori, učenici i studenti obišli su Sahat kulu, džamiju Husejniju, Reuf-begovu džamiju i njen harem, Bukva džamiju, katoličku župnu crkvu Sv. Marka Evanđeliste i pravoslavnu crkvu Hram Svetog proroka Ilije, te poprište bitke za oklopni voz, simbol velike pobjede bh. patriota u odbrani grada 1992-1995. godine ali i Bosne i Hercegovine.

Ovom događaju u Srebreniku i Gradačcu su prisustvovali studenti Odsjeka za historiju i učenici gimnazija “Ismet Mujezinović” i “Meša Selimović”, Katoličkog školskog centra “Sv. Franjo” Tuzla i MSŠ “Hasan Kikić” Gradačac.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube