Najnovije vijesti

Potpisan ugovor za izgradnju kanalizacione mreže u Vidi 1, Bagdalama i Centru

31/10/2018 | objavio Radio Gradačac
Potpisan ugovor za izgradnju kanalizacione mreže u Vidi  1, Bagdalama i Centru
GRADAČAC

U okviru projekta “Vodosnabdijevanja općine Gradačac” planirana je i izgradnje kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac. Potpisivanjem ugovora sa izvođačem radova omogućen je nastavak realizacije projekta na izgradnji kanalizacije u Vidi 1, Bagdalama i Centru. Vrjednost ugovorenih radova je 609.339 KM.

Memorandumom o razumjevanju između Češke razvojne agencije i Općine Gradačac predviđeno je da Općina Gradačac obezbijedi izvođenje građevinskih radova, a Češka razvojna agencija materijal potreban za izgradnju kanalizacione mreže.

U okviru istog projekta u toku su radovi u naselju Škorići.

Radio Gradačac / Općina Gradačac   

Comments are closed.

YouTube