Najnovije vijesti

Potpisani ugovori za sufinansiranje manifestacija kulture u Tuzlanskom kantonu

27/07/2018 | objavio Radio Gradačac
Potpisani ugovori za sufinansiranje manifestacija kulture u Tuzlanskom kantonu
Tuzlanski kanton

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa budućim korisnicima sredstava prema Kalendaru manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton u 2018. godini. Ove se godine na kalendaru nalazi 50 korisnika, a sredstva su namijenjena neprofitnim organizacijama, drugim nivoima vlasti i privatnim poduzećima i poduzetnicima. Zastupljene su sve vrste umjetnosti kao i nekoliko udruženja koja se bave socijalnom inkluzijom osoba sa invaliditetom.

„Shodno povećanju sredstava za ove namjene u odnosu na protekle godine“, istaknula je ovom prilikom ministrica Slavena Vojinović, „a riječ je u ukupnom iznosu od 100.000 KM, povećan je i broj manifestacija na njih 50. Od toga je jedna općina, jedan privredni subjekt i 48 udruženja, odnosno javnih ustanova koje se bave kulturom i zaštitom kulturno-historijskog naslijeđa našeg kantona. Vrlo smo ponosni na saradnju sa prisutnim subjektima i svi smo radili da taj Kalendar bude što kvalitetniji.“    

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je donijelo Kalendar manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton u 2018. godini, na osnovu kriterija propisanih Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton.

Danas su potpisni ugovori za pet manifestacija koje se realizuju na području općine Gradačac.

3.700 KM odobreno je za Književnu manifestaciju “Kikićevi susreti” (JU JB “Alija Isaković”), a po 1.500 KM za sljedeće manifestacije: “Evropska noć muzeja” (JU CK “Ahmed Muradbegović”), Festival horskog pjevanja (UG KUD Gradačac), Smotra horova-Gradačac 2018. (Udruženje “Žene Gradačca”) i Smotra folklora (KUD “Zmaj od Bosne”).

Radio Gradačac / Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK

Comments are closed.

YouTube