Najnovije vijesti

POZIV NA JAVNU RASPRAVU po Nacrtu poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac

08/06/2023 | objavio Radio Gradačac
POZIV NA JAVNU RASPRAVU po Nacrtu poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac
Gradsko vijeće

Na osnovu člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15 i 2/19 i Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 2/20) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Gradačac o utvrđivanju Nacrta poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac („Službeni  glasnik Grada Gradačac”, broj 5/23), Komisija za Statut i opća akta Gradskog vijeća Gradačac, u p u ć u j e

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

po Nacrtu poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac

U skladu sa odredbama Zaključka Gradskog vijeća Grada Gradačac o utvrđivanju Nacrta poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac („Službeni  glasnik Grada Gradačac”, broj 5/23) Komisija za Statut i opća akta Gradskog vijeća Gradačac stavlja na javni uvid i javnu raspravu Nacrt poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac, koji će trajati 15 dana i održati će se u periodu od 02.06.2023. godine do 17.06.2023. godine.

Subjekti javne rasprave su: Gradsko vijeće, klubovi vijećnika i radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik i službe za upravu Grada Gradačac.

Svi zainteresovani subjekti javne rasprave imaju mogućnost da u toku provođenja javne rasprave dostave prijedloge i sugestije u pisanoj formi na adresu: Komisija za Statut i opća akta Gradskog vijeća Grada Gradačac, ul. H.k. Gradaščevića 74, 76250 Gradačac,  ili putem e-maila na adresu: vijece@gradacac.ba.

Nacrt Poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac  je objavljen na zvaničnoj web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba).

Printani primjerak teksta Nacrta poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac je dostupan u prostorijama Stručne službe za poslove Gradskog vijeća. 

DOWNLOAD
Poslovnik o radu gradskog vijeća -NACRT

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube