Najnovije vijesti

Poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti

01/10/2020 | objavio Radio Gradačac
Poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti
Tuzlanski kanton

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona poziva sva zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje kulturnih djelatosti sa sjedištem na području TK da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupke raspodjele sredstava za manifestacije kulture od interesa za TK na osnovu kojih će vršiti raspodjelu sredstava u ukupnom  iznosu od 130.000,00 KM. Riječ je o sufinansiranju programa/projekata manifestacija kulture u iznosu od 120.000,00  KM i izdavačke djelatnosti u iznosu od 10.000,00 KM. 

Prema ovom dokumentu svaki podnosilac zahtjeva za manifestacije kulture može predložiti samo jedan program/projekat i ostvariti sredstva u maksimalnom iznosu do 7.000,00 KM dok je u oblasti izdavačke djelatnosti pojedinačan maksimalni iznos do 2.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona će, nakon višegodišnje pauze, ponovo sufinansirati projekte izdavačke djelatnosti u oblasti kulture. Sve potrebne obrasce kao i detalje zainteresovani korisnici mogu pronaći na web stranici Vlade TK.

SlikaPopunjeni obrazac sa propratnom dokumentacijom predaje se putem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, 75 000 Tuzla. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 035/369-409 i 035/369-352 ili putem e-mail adrese: mksm@tk.kim.ba.

Radio Gradačac / Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK

Comments are closed.

YouTube