Najnovije vijesti

Predstavljen projekat „ ReLOaD“ na području općine Gradačac

19/02/2018 | objavio Radio Gradačac
Predstavljen projekat „ ReLOaD“ na području općine Gradačac
GRADAČAC

Općina Gradačac u saradnji sa  UNDP-om organizovala je javnu raspravu i prezentaciju projekta „ReLOaD“ – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Predstavljen je  projekat i prioritetne oblasti prema kojima će se raspisati javni poziv za dostavljanje projekata organizacija civilnog društva.

Ovaj projekat provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a finansira Evropska unija. Opći cilj programa je jačanje prticipativne domokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu putem osnaživanja civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka, te unapređenja pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. 

Na prezentaciji projekta prisustvovali su predstavnici nevladinih organizacija sa područja općine Gradačac. Prisutnima su se obratilili H.Muhamedović Nermina ispred Općine Gradačac i Branka Matić predstavnica UNDP-a koja je predstavila Projekat. Najavljen je  termin za objavu javnog poziva i planirane aktivnosti UNDP-a  vezane za pružanje pomoći potencijalnim aplikantima.

Zatim je  uslijedila  javna rasprava na kojoj  su uzeli riječ predstavnici NVO  postavljanjem konkretnih pitanja vezanih za uslove apliciranja i projekte koji bi se mogli realizovati na području općine Gradačac.

Radio Gradačac / Preuzeto sa web stranice Općine Gradačac 

Comments are closed.

YouTube