Najnovije vijesti

Predstavnički dom Parlamenta FBiH u četvrtak razmatra inicijativu da Gradačac dobije status grada

26/02/2019 | objavio Radio Gradačac
Predstavnički dom Parlamenta FBiH u četvrtak razmatra inicijativu da Gradačac dobije status grada
FBiH/BiH

Na 1. redovnoj sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazanoj za četvrtak 28. februara razmatrat će se po skraćenom postupku prijedloge zakona kojima bi Čapljina, Ljubuški, Gradačac, Visoko, Živinice, Gračanica i Srebrenik dobile status grada.

Riječ je o prijedlozima lokalnih zajednica koje su podnijele inicijativu Vladi FBiH kako bi dobile status grada. Da bi općine Čapljina, Ljubuški, Gradačac, Visoko, Živinice, Gračanica i Srebrenik postali gradovi neophodno je da inicijativu potvrde oba doma Parlamenta FBiH.

Novim zakonima određen je gradski teritorij, propisano svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređeno donošenje privremene statutarne odluke i statuta te raspisivanje izbora.

Teritorij novih sedam gradova čine sva naseljena mjesta koja su se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalazila u okviru ovih općina na dan stupanja na snagu ovog zakona, saopćio je Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.


Podsjećamo da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 151. sjednici 19.07.2018. godine utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila sedam prijedloga zakona o uspostavi gradova Gračanica, Visoko, Ljubuški, Gradačac, Čapljina, Srebrenik i Živinice, za što su ove sadašnje općine ispunile uslove iz Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Ranije, krajem marta 2017. godine Vlada FBiH je podržala inicijative za izradu i donošenje Zakona o uspostavi Grada Gradačac, koju su podnijeli općinski načelnik i Općinsko vijeće Gradačca. U inicijativi je istaknuto da je u Općini Gradačac usvojena Odluka o proglašenju Grada Gradačac, te da su za to ispunjeni svi uslovi propisani Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH.

Općinsko vijeće Gradačac, je na sjednici održanoj početkom februara 2017. godine donijelo je odluku o proglašenju Gradačca Gradom što je uslov da ovaj prijedlog uđe u parlamentarnu proceduru.


Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH je propisano da se grad, osim Ustavom FBiH, uspostavlja federalnim zakonom, na temelju sporazuma o udruživanju dviju ili više općina, ili odluke općinskog vijeća općine koja ispunjava propisane kriterije, a koja ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno u čijem gradskom centru, kao zaokruženom urbanom području, živi najmanje 10.000 stanovnika. Propisano je da grad predstavlja sjedište kantona i u slučaju neispunjavanja prethodnih uslova, saopćio je Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Radio Gradačac / Parlament F BiH / Vlada FBiH

Comments are closed.

YouTube