Najnovije vijesti

Preminuo Ibrahim Salihović, “Zlatni ljiljan” i ratni komandant 211. oslobodilačke brigade ARBiH

14/02/2021 | objavio Radio Gradačac
Preminuo Ibrahim Salihović, “Zlatni ljiljan” i ratni komandant 211. oslobodilačke brigade ARBiH
Boračka udruženja

Dana 12.02.2021. godine u 22:30 h u Srebreniku, nakon duge i teške bolesti, preselio je Ibrahim Salihović, penzionisani pukovnik Armije RBiH, dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ iz Sladne – Grad Srebrenik.

Dženaza će se klanjati dana 16.02.2021. godine (utorak) ispred džamije u Barama (Grad Srebrenik) u 14,45 sati a ukop na gradskom mezarju Grabovci – Grad Srebrenik, saopćio je Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona.

Ibrahim (Huso) Salihović, rođen 25.05.1956. godine u mjestu Sladna, Općina Srebrenik. Osnovnu školu završio u Srebreniku, a srednju Mašinsko-tehničku školu u Tuzli. Nakon srednje škole, upisao je studije na fakultetu Strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, smjer mašinstvo. Studije je završio 1982. godine i stekao zvanje diplomiranog inžinjera mašinstva.

Po završetku studija, kao aktivno vojno, lice radio je u bivšoj JNA, do izbijanja agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

U aprilu 1992. godine, napušta bivšu JNA i priključuje se pokretu otpora na području Općine Srebrenik. Formiranjem 21. pješadijske, a kasnije 212 brdske brigade Srebrenik postavljen je na dužnost komandanta III bataljona. U aprilu mjesecu 1993. godine, postavljen je na dužnost načelnika štaba ujedno i zamjenika komandanta 212. brdske brigade. U septembru 1994. godine, formiranjem manevarskog bataljona 212. brdske brigade, obavljao je dužnost komandanta istog.

Formiranjem 211. oslobodilačke brigade 2. korpusa Armije Republike BiH u martu 1995. godine, postavljen je za komandanta brigade i na toj dužnosti ostao do okončanja rata.

Prilikom komandantskog izviđanja na gradačačkom ratištu dana 05.01.1993. godine, teško je ranjen i do povratka u jedinicu liječen je u ratnoj bolnici.

Za ličnu hrabrost i ukupan doprinos u toku odbrambeno oslobodilačkog rata 29.09.1993. godine, odlikovan je najvećim ratnim priznanjem značkom „Zlatni ljiljan“.

Nakon završetka rata od 1996. godine, radio kao profesionalno vojno lice u komandi 2. korpusa Armije RBiH, obavljajući odgovorne komandne dužnosti.

Penzionisan je 01.06.2004. godine u činu pukovnika Vojske Federacije BiH.

Ibrahim Salihović, u ratnim danima poznat kao kapetan Ibro, bio je i ministar za boračka pitanjau Vladi TK.

Radio Gradačac / SDNRP TK / Foto: Radio Srebrenik

Comments are closed.

YouTube