Najnovije vijesti

Prestanak stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Gradačca

09/06/2020 | objavio Radio Gradačac
Prestanak stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Gradačca
GRADAČAC

Danas je održana 8. vanredna sjednica Štaba Civilne zaštite Grada Gradačac. Analizirano je trenutna higijensko epidemiološka situacija na području grada Gradačac nakon koje su predložene određene mjere i zaključci. Od 04.06.2020. godine na području Gradačca nemamo osoba koje se nalaze u samoizolaciji. Ukupan broj testiranih u proteklom periodu iznosi 674 osobe a za 35 testiranih se očekuju rezultati ( onkološki pacijenti koji moraju ići na određene tretmane u određene zdravstvene ustanove na području TK ).

Trenutna epidemiološka situacija na području grada Gradačac je povoljna i zadovoljavajuća, što je rezultat preduzetih mjera nadležnih organa i odgovornog odnosa svih subjekata i građana s tim u vezi na sjednici utvrđen je prijedlog Odluke o prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa ( COVID 19 ) na područja grada Gradačac koja je usvojena jednoglasno.

U nastavku vam donosimo i ostale zaključke koji su jednoglasno usvojeni od strane članova Štaba CZ Grada Gradačac:

1. Shodno preporukama Kriznih štabova MZ FBiH i MZ TK dužnost je građana da i dalje poštuju sve propisane mjere zaštite od COVID-19 (nošenje maske, socijalna distanca, dezinfekcione mjere, okupljanje ograničenog broja osoba u zatvorenom i otvorenom prostoru i dr.) a od menadžmenta poslovnih subjekata i ustanova, inspekcijskih organa i PU traži se pojačana aktivnost na praćenju provodjenja važećih mjera i naredbi.

2. Putem lokalnih radio-stanica podsjećati stanovništvo i pravne subjekte na obavezno poštivanje i sprovođenje gore navedenih mjera.

3. Štab predlaže Gradonačelniku da stavi van snage Odluku Gradonačelnika u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području države BiH, FBiH i TK i opasnosti širenja zarazne bolesti na području grada Gradačac (Broj: 02-04-683/20 od 18.03.2020.godine).

4. Zadužuje se Štab CZ grada Gradačac i Krizni štabovi JZU Dom zdravlja i Banja Ilidža Gradačac da i dalje prate i procjenjuju sitaciju na području grada Gradačac i u skladu sa aktualnom situacijom utvrdjuju mjere i aktivnosti na sprečavanju pojave i eventualnog širenja koronavirusa.

5. Zadužuje se Služba civilne zaštite Grada Gradačac da u slučaju potrebe stavi na raspolaganje snage i sredstva zaštite i spašavanja sa kojima raspolaže.

6. Zadužuju se rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova, javnih preduzeća, gradskih službi za upravu i druga pravna lica da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje negativnih posljedica od koronavirusa.

7. Zadužuje se Služba civilne zaštite da, u saradnji sa drugim gradskim službama prikupi sve relevantne podatke od svih zdravstvenih i drugih ustanova, javnih preduzeća i dr., te pripremi cjelovitu informaciju o preduzetim mjerama i aktivnostima u vrijeme stanja prirodne nesreće od koronavirusa sa prijedlogom konkretnih mjera na otklanjanju uočenih slabosti i nedostataka i sačini Finansijski izvještaj o utrošku novčanih sredstava po zaključcima odn. odlukama Štaba CZ u svrhu sprovodjenja mjera zaštite od koronavirusa.

Radio Gradačac / gradacac.ba

Comments are closed.

YouTube