Najnovije vijesti

Prezentovana radna verzija procjene smanjenja rizika od katastrofa

26/02/2021 | objavio Radio Gradačac
Prezentovana radna verzija procjene smanjenja rizika od katastrofa
FBiH/BiH

Program Smanjenje rizika od katastrofa (DDR) za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini (BiH) finasira Vlada Švajcarske i Ujedinjene nacije (UN), a implementiraju ga UN agencije: UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO u partnerstvu sa domaćim institucijama vlasti.

Programske aktivnosti u sklopu ove inicijative se realizuju i na području grada Gradačac.

S ciljem nastavka dosadašnji aktivnosti održan je online sastanak putem Zoom platforme na kojem su prisustvovali gradonačelnik Gradačca, predstavnici DDR platforme Grada Gradačac i UN agencija.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim provedenim aktivnostima DRR platforme Grada Gradačac u 2021. godini. Prezentovana je i radna verzija konsolidovane procjene rizika po sektorima kao i planirane buduće aktivnosti, saopćeno je iz gradske uprave Gradačca.

Program ima zadatak uvođenja i operacionalizacije integrisanog modela upravljanja rizicima od katastrofa i unapređenja kvaliteta života na lokalnom nivou, kao odskočne daske za uvođenje upravljanja smanjenjem rizika od katastrofa u BiH korištenjem pristupa odozdo na gore.

Cilj je adresiranje prioriteta upravljanja rizicima od katastrofa identifikovanim od strane 10 jedinica lokalne uprave i različitih aktera u nekoliko sektora: zaštita i spašavanje, socijalna zaštita i zaštita djece, te zdravstvo i poljoprivreda, na način da se unaprijede mehanizami koordinacije pri upravljanju rizicima od katastrofa, kao i kroz afirmaciju procesa strateškog planiranja koji uvažavaju informisanost o rizicima sa fokusom na najranjivije grupe stanovništva.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube