Najnovije vijesti

Prezentovane aktivnosti na realizaciji projekta „Vodosnabdijevanje Gradačca“

11/04/2019 | objavio Radio Gradačac
Prezentovane aktivnosti na realizaciji projekta „Vodosnabdijevanje Gradačca“
GRADAČAC

Danas je u Općini Gradačac održan radno-konsultativni sastanak na kojem su predsjednicima mjesnih zajednica predstavljene dosadašnje aktivnosti i budući planovi na projektu „Vodosnabdijevanja Gradačca“. 

Općinski načelnik Edis Dervišagić sa saradnicima i predstavnici firme „JP Komunalac“ d.d. Gradačac su organizovali sastanak s ciljem upoznavanja predstavnika mjesnih zajednica, koje su direktno uključene u projekat i one koje će biti uključene u narednom periodu, sa ovim višemilionskim projektom vodosnabdijevanja, proširenja kanalizacione mreže i rekonstrukcije prečistača otpadnih voda.

Direktor „JP Komunalac Gradačac“ d.d. je prezentovao tehničke detalje vezane za projekat kao i dosadašnje rezultate.

Trenutno se izvode radovi na polaganju cijevi za izgradnju prve dionice potisnog cjevovoda vodosnabdijevanja u južnom dijelu općine Gradačac, dionica KKO-PS4 dužine 4 kilometra. Također radovi se izvode i na proširenju kanalizacione mreže u  naseljima Ledenice Gornje i Ledenice Donje, Škorići i Bagdale.

Općinski načelnik Edis Dervišagić je pozvao predsjednike mjesnih zajednica da iznesu svoje stavove i primjedbe u vezi s Projektom, te sugerišu prijedlog rješenja vezanih za iznesene primjedbe ili identificirane probleme. Prisutni su upoznati i sa žalbenim mehanizmom u slučaju nepredviđenih problema i situacija na terenu tokom implementacije projektnih aktivnosti.

Kako navode iz Općine Gradačac, predstavnici mjesnih zajednica koje su direktno uključene u projekat su iznijeli svoje mišljenje na dosadašnje aktivnosti. Istakli su da su veoma zadovoljni radovima i projektnim aktivnostima.

Ukupna vrijednost projekta vodosnabdijevanja općine Gradačac je oko 20 miliona KM, a finansira se iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), te grant sredstvima Češke razvojne agencije i Švedske agencije za razvojnu saradnju (SIDA).

Projekat podrazumijeva izgradnju vodovodne mreže u južnom dijelu općine Gradačac, rekonstrukciju dijela gradske azbestno-cementne vodovodne mreže i  proširenje kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine, kao i rekonstrukciju prečistaca otpadnih voda u Gradačcu. 

Njegovom realizacijom će se u južnom dijelu općine izgraditi preko 100 km vodovodne mreže zajedno sa objektima. Prema projektnoj dokumentaciji  u sjevernom dijelu općine predviđena je izgradnja oko 40 km kanalizacione mreže i rekonstrucija postojeće vodovodne mreže u istoj dužini.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube