Najnovije vijesti

Priključenje korisnika na novi cjevovod u MZ Požarike

18/05/2022 | objavio Radio Gradačac
Priključenje korisnika na novi cjevovod u MZ Požarike
GRADAČAC

Nakon završenih radova na rekonstrukciji cjevovoda u ulici Požaričkih branilaca danas se počinje sa radovima na prenosu korisnika sa starog cjevovoda na novoizgrađeni cjevovod.

Postoji mogućnost da će u ulicama Požaričkih branilaca i Požarička dolaziti do povremene obustave isporuke vode od dana 18.05.2022. do kraja navedenih radova u periodu od 07:00 do 16:00 sati.

Korisnici koji su prilikom radova na rekonstrukciji cjevovoda obaviješteni da su u obavezi da izvrše izmiještanje vodomjernog okna sa ciljem usklađivanja sa Odlukom o vodosnabdijevanju su dužni pripremiti vodomjerna okna do ovih radova.

Troškove prenosa korisnika na rekonstruisani cjevodod snosi JP “Komunalac” dd Gradačac u dijelu montaže i demontaže vodomjera i potrebnog materijala koji se utroši u sklopu ovih radova.

Navedeni radovi se izvode u sklopu projekta Rekonstrukcije azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže, kao tenderske komponente T4 u sklopu Projekta vodosnabdijevanja Gradačca.

Radio Gradačac / JP “Komunalac” dd Gradačac

Comments are closed.

YouTube