Najnovije vijesti

Privrednici nezadovoljni Nacrtom odluke o komunalnim taksama

28/01/2020 | objavio Radio Gradačac
Privrednici nezadovoljni Nacrtom odluke o komunalnim taksama
Biznis

Jučer je u Gradačcu održana javna rasprava o Nacrtu odluke o komunalnim taksama koja predviđa nove tarifne stavove i način obračuna.

Adnan Begović, član Radne grupe za izradu ovog dokumenta, rekao je da je Odluka u formi nacrta usvojena na decembarskoj sjednici Gradskog vijeća i data na javnu raspravu i uvid građanima, kako bi se došlo do što boljeg teksta koji bi bio ponuđen na usvajanje. 

On je izrazio žaljenje što javnoj raspravi nije prisustvovao veći broj privrednika i zaiteresovanih građana.

Učesnici javne rasprave smatraju da je predložena odluka neustavna i od predlagača je zatraženo da se poništi ili doradi u skladu sa zakonskim okvirom.

Poredloženi tekst Nacrta kao i važeća Odluka o komunalnim taksama su naustavni, jer se za obračun komunalne takse kao jedan od parametara uzima za koeficijent kategorizaciju djelatnosti poslovnih subjekata, rekao je Šefik Moćić, potpredsjednikUdruženja  privrednika Gradačac.

Između ostalog, rečeno je kako se obračunom komunalne takse uvećavaju parafiskalni nameti u privredi a trebalo bi da se smanjuju.

Predložena je izmjena osnovice komunalne takse za isticanje reklame sa 365 KM na 200 maraka, te da se obračun vrši množenjem osnovice sa koeficijentima zone u kojoj se nalazi poslovni subjekt i površinom table sa reklamom firme.

Nacrt odluke o komunalnim taksama uskoro bi trebao razmatrati i Privredni savjet grada Gradačca, nakon čega će biti jasnije da li će zadovoljiti interese lokalne vlasti, poslodavaca i obrtnika u Gradačcu.

Podsjećamo, taksa se plaća za svaku istaknutu firmu, oznake za bankomate koji nisu sastavni dio poslovne zgrade banke, držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima, za držanje sredstava, organizovanje i priređivanje zabavnih igara i igara na sreću, postavljanje reklamnih panoa na javnim i svim drugim površinama te isticanje objava, oglasa i saopštenja kao i za izgradnju građevinskih objekata.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube