Najnovije vijesti

Privremena rang lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku 2020/21.

18/02/2021 | objavio Radio Gradačac
Privremena rang lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku 2020/21.
GRADAČAC

Na osnovu člana 14. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac (“Službeni glasnik općine Gradačac”, broj: 5/2013,), Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku-akademsku 2020 / 21. godinu, broj: 01-05-213/20. od 24.9.2020. godine, i Pravilnika o općimu uslovima, postupku i kriterijijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac, broj: 02-14-2996. od 14.10.2013. godine, Komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja na sastanku održanom 11.2.2021. godine, objavljuje Privremenu rang listu kandidata za dodjelu stipendija za školsku 2020/21. po kategorijama koju možete preuzeti na sljedećem linku: PRIVREMENA RANG LISTA.

Rok za podnošenje prigovora je 26.02.2021. godine.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube