Najnovije vijesti

Priznanje Općini Gradačac za najbolji ekološki projekat u 2017. godini

11/09/2017 | objavio Radio Gradačac
Priznanje Općini Gradačac za najbolji ekološki projekat u 2017. godini
GRADAČAC

Projekat “Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Gradačcu” dobitnik je ovogodišnjeg priznanja “Zlatni javor” Međunarodnog festivala dokumentarnog filma, turizma i ekologije “Jahorina film festival”.

Komisija Jahorina film festivala je, u saradnji sa fondovima za zaštitu životne sredine/okoliša FBiH i RS, ovaj projekat izabrala kao jedan od 6 najboljih ekoloških projekata u BiH.

Dodjela priznanja biće upriličena 21. septembra u Sarajevu.

Podsjećamo, u okviru projekta vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac, realizuju se i aktivnosti na rekonstrukciji postrojenja za tretman otpadnih voda. Završetkom ovog projekta i puštanjem u punu funkciju prečistača biće riješen dugogodišnji problem mještana okolnih naselja i eliminsane štetne posljedice.

U tu svrhu općina Gradačac je od Vlade Republike Češke putem Češke razvojne agencije dobila vrijednu donaciju u opremi vrijednosti oko milion eura. Općina je osigurala direktno finansijsko ulaganje za izvođenje građevinskih radova na ovom projektu u vrijednosti oko milion KM.

„Riječ je o jednom od najznačajnijih projekata za građane općine Gradačac u novijoj historiji. Nakon što ovaj prečistač počne sa radom, mi ćemo na izlazu iz prečistača imati otpadne vode koje svojim parametrima zadovoljavaju sve standarde EU“, rekao je općinski Načelnik Edis Dervišagić u izjavio prilikom početka ugradnje opreme za prečistač (28.08.2016. godine).

Projekat je predvidio dvije faze probnog rada prečistača, za zimski i ljetni period. Prva faza je obavljena tokom prošle zime, a u toku je probni rad za ljetni period u kojem postrojenje prečistača radi u punom kapacitetu. Tokom probnog rada testiraju se svi parametri koji bi zadovoljili ispuštanje prečišćene vode u rijeku Gradašnicu i eventualno uklonili mogući nedostaci. 

Realizacijom projekta kapacitet prečistača se povećava sa dosadašnjih 10 na 30 hiljada potrošača.

Kako nezvanično saznajemo, svečano otvaranje rekonstruisanog prečistača otpadnih voda planirano je do kraja septembra ove godine.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube