Najnovije vijesti

Produžen Javi poziv za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve

23/06/2020 | objavio Radio Gradačac
Produžen Javi poziv za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve
GRADAČAC

Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za poticanje proljetne sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo broj: 01-04/2-549/2020 objavljenog 11.04.2020.godine u Dnevnom listu – Oslobođenju i WEB stranici FMPVŠ i potpisanog Sporazuma o realizaciji programa poticanja proljetne sjetve između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i Grada Gradačac, Gradonačelnik Grada Gradačac

PRODUŽAVA JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve na području Grada Gradačac za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava (zahtjeva) za poticanje proljetne sjetve na području Grada Gradačac za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na podnošenje prijava (zahtjeva) po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna ili fizička lica) koja ispunjavaju slijedeće opće uslove:

– da se bave poljoprivrednom djelatnošću sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Gradačac,

– da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koji vodi nadležna Služba,

– imaju u posjedu obradivo poljoprivredno zemljišta ili Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

II PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi za proljetnu sjetvu po ovom pozivu će biti:

Troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju silažnog i merkantilnog kukuruza i povrća (paradajz, paprika, patlidžan, mrkva, cvekla, luk bijeli, luk crveni, krompir, zelena salata i sl.) nastali u 2020. godini.

Visina podrške za program poticanja proljetne sjetve iznosi najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.

Ukoliko se prijavi više prihvatljivih troškova od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

Način utroška sredstava kao i zasijane površine će biti predmetom provjere komisije koju će posebnim rješenjem imenovati Gradonačelnik.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zainteresirani poljoprivredni proizvođači treba da dostave:

1. Zahtjev,

2. Kopiju važećeg žiro računa,

3. Original fiskalne račune (ili ovjerene kopije) ili ovjerene kopije fakture (sjemena, mineralno đubrivo i zaštitna sredstava).

IV PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

Gradonačelnik imenuje stručnu Komisiju za odabir kandidata za dodjelu sredstava. Zadatak Komisije je: pregled prispjelih prijava, evidentiranje korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, uviđaj na licu mjesta, obračun iznosa poticaja i sačinjavanje rang liste koju dostavljaju Gradonačelniku. Saglasnost na predloženu rang listu daje Gradonačelnik. Rang lista odabranih korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Gradačac i službenoj web stranici Grada Gradačac. O načinu i vremenu isplate posticaja za proljetnu sjetvu rangirani korisnici će biti naknadno obaviješteni.

Ovaj Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada Gradačac, službenoj web stranici Grada Gradačac i putem Radio Gradačac. 

Produženi Javni poziv teče od 20.06.2020. godine i ostaje otvoren do 26.06.2020. godine do 15:30 sati.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na šalteru broj 9 ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba na linku OVDJE

Prijavu na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicu Grada Gradačac ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD GRADAČAC

H.K. Gradaščevića bb

76250 Gradačac

sa obaveznom naznakom:

“Ne otvarati – po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve na području Grada Gradačac za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava”.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube
Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp