Najnovije vijesti

Proglašeno stanje nesreće u Gradačcu i izvršena integracija Kriznog štaba i Štaba Civilne zaštite

18/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Proglašeno stanje nesreće u Gradačcu i izvršena integracija Kriznog štaba i Štaba Civilne zaštite
GRADAČAC

U Gradačcu je danas izvršena integracija Kriznog štaba i Štaba Civilne zaštite, te proglašeno stanje nesreće. To omogućava da se sve naredne aktivnosti usmjere u smislu prevencije i zaštite građana od širenja koronavirusa.

Situacija vezana uz pojavu i širenje koronavirusa pažljivo se prati od strane nadležnih gradskih službi Gradačca. Danas je donesena odluka o proglašenju stanja nesreće, a 163 osobe su stavljene pod zdravstveni nadzor.

Od ukupnog broja osoba pod zdravstvenim nadzorom kod 20 je prisutna blaža simptomatologija, te se vrše svakodnevne trijaže i kontrola zdravstvenog stanja.

Nakon današnje odluke o proglašenju stanja nesreće omogućeno je deblokiranje određenih sredstva koja će biti iskorištene za provođenje preporučenih mjera.

Ohrabrujućom je ocijenjena koordinacija svih zdravstvenih, sigurnosnih i komunalnih službi u aktuelnoj situaciji, ali i činjenica da je najveći broj građana svjestan potrebe da se dosljedno pridržavaju svih preporučenih načina ponašanja. Upućen je poziv na odgovorno ponašanje, kako bi uspostavljene mjere dale rezultate na terenu.


TV PRILOG


Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube