Najnovije vijesti

“Program za doznake i plaćanja” prezentovan u Općini Gradačac

28/04/2019 | objavio Radio Gradačac
“Program za doznake i plaćanja” prezentovan u Općini Gradačac
GRADAČAC

Grupacija Svjetske banke na globalnom nivou provodi Program za doznake i plaćanja (RPP) koji finansira Švicarska Vlada s ciljem implementacije Međunarodnih principa za doznake Svjetske banke.

Program ima višestruku korist za građane jer, kroz direktan rad sa primaocima i pošiljaocima doznaka, regulatorom bankarskog sektora i finansijskim institiucijama, značajno doprinosi poboljšanju položaja korisnika doznaka, jeftinijim i transparentninjim uslugama i efikasnijoj pravnoj zaštiti kod korištenja servisa prenosa novca. Navedeno doprinosi i većoj finansijskoj uključenosti građana, te odgovornijeg pristupa doznačenom novcu.

U proteklom periodu u Gradačcu je organizovano šest fokus diskusija sa građanima – primaocima doznaka, kako bi se direktno saznala njihova očekivanja, izazovi, stavovi i prijedlozi za poboljšanje njihovog položaja unutar finansijskog sistema.

Na ovom sastanku, osim predstavnika svih banaka koje posluju u Gradačcu, prisustvovali su i predstavnici Centralne banke BiH, Agencije za bankarsvo i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice – odsjek za iseljeništvo.

Važan preduslov u postizanju navedene svrhe opisanih aktivnosti predstavlja i uključivanje bh. građana iz inostranstva – pošiljalaca doznaka, u cilju prikupljanja informacija o njihovom pložaju, stavovima, izazovima i prijedlozima kako bi na jedan sveobuhvatan način sagledali potrebe unaprjeđenja sistema prenosa novca.

Anketiranjem pošiljalaca i kreiranjem izvještaja o stanju i položaju pirmalaca i pošiljalaca novca iz Gradačca, stvoreni su uslovi za uključivanje viših nivoa vlasti (Centralna banka BiH, entitetska Agencija za bankarstvo, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice – sektor za iseljeništvo) u indentifikaciji prioriteta rada koji će omogućiti transparentniji i jeftiniji sistem prenosa novca za sve korisnike i pošiljaoce doznaka u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zaključci s ovog radnog sastanka u Gradačcu su da vrijednosti saradnje sa općinom Gradačac i njenim stanovništvom se ogleda upravo u činjenici da su iskustava i stavovi građana iz Gradačca polazne osnove budućih aktivnosti na višim nivoima vlasti.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube