Najnovije vijesti

Proširenje vodovodnog sistema na dionici Kerep-rezervoar Humke (R4)

19/05/2020 | objavio Radio Gradačac
Proširenje vodovodnog sistema na dionici Kerep-rezervoar Humke (R4)
GRADAČAC

Projekat „Vodosnabdijevanje Gradačca“ ulazi u svoju završnu fazu. Ubrzane su aktivnosti kako bi se izbjegle dodatne restrikcije isporuke vode u gradskom području, koje su posljedica sušne zime i niskog nivoa podzemnih voda na izvorištu Okanovići.

Tim povodom, na inicijativu gradske uprave i “Komunalca” pokrenute su aktivnosti na spajanju vodovodnog sistema južnog i gradskog vodovoda na rezervoaru Humke.

Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić te predstavnci JP “Komunalac” Gradačac i izvođači radova “Buk promet” Bijeljina i “Balegem” Gradačac potpisali su danas Aneks ugovora o proširenju vodovodnog sistema na području Gradačca.

– Radi se o dionici Kerep – rezervoar Humke kako bi se omogućilo spajanje južnog vodovodnog sistema sa postojećim gradskim vodovodom u sjevernom dijelu Gradačca. Dužina buduće trase je 8 kilometara, a dužina planiranog potisno-distributivnog cjevovoda je 12 kilometara. Vrijednost dodatnih radova je oko 838.450 eura, a rok za izvođenje radova je 90 dana, rekao je Edis Dervišagić, gradonačelnik grada Gradačac.

Kako je rečeno, izvođači radova bi za nekoliko dana trebali početi izgradnju postisno-distributivnog cjevovoda i spajanje vodovodnih sistema koji će biti komparativni i međusobno se dopunjavati u zavisnosti od potrošnje u pojedinim područjima.

Rokovi su striktni i moramo ih ispoštovati. Izvođač će angažovati dodatno ljudstvo i dodatnu opremu kako bi se ispoštovao ugovoreni rok. A sve u cilju kako bi se što prije povezao sistem i obezbijedila dodatna količina vode. Uporedo sa radovima na poptisno-distrbutivnoj mreži i objektima vrši se probno puštanje vode i ispiranje cjevovoda od izvorišta “Domažić” do naselja Kerep. Nakon toga će biti omogućeno i da se tehnička voda dostavi stanovništvu, rekao je za Radio Gradačac projekt menadžer Konzorcija „Buk promet“ Bijeljina i „Balegem“ Gradačac, Vladan Čukić.

Spajanjem dva sistema koji se snabdijevaju sa različitih izvorišta, već naredne godine bi mogle biti izbjegnute moguće redukcije u snabdijevanju potrošača u gradskom području kojim svjedočimo ovih dana. Danas je istaknuto kako bi uskoro trebalo da počnu radovi zamjene azbestno-cementnih cijevi u gradskom vodovodu.

Teneder je zatvoren 14. maja, u toku je evaluacija pristiglih ponuda i očekujemo skori početak radova. Sredstva od dva miliona eura za ove radove osigurana su iz Investicijskog okvira za zapadni Balkan. Nažalost, još uvijek nisu operativna jer odluku treba da donese Parlament Bosne i Hercegovine, rekao je gradonačelnik Edis Dervišagić.

Donatori i finansijeri projekta „Vodosnabdijevanje Gradačca“ vrijednog preko 30 miliona maraka su Švedska agencija za saradnju i razvoj, Češka razvojna agencija, Evropska banka za obnovu i razvoj, te Investicijski okvir za zapadni Balkan.

Projekat uključuje snabdijevanje južnog dijela grada sa izvorišta „Domažić“, rekonstrukcija postojeće gradske mreže zamjenom zastarjelog cijevnog sistema, rekonstrukcije prečistača otpadnih voda i proširenja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada. Do sada je izgrađeno oko 70 posto predviđenih radova.

Ovim projektom planirana je izgradnja preko 100 kilometara nove vodovodne mreže i obuhvata vodosmabdijevanje 20.000 stanovnika zajedno sa objektima, te izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac. Skoro 40 kilometara kanalizacione mreže obuhvata novih 5.000 stanovnika. Projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija postojećih azbestnih cijevi, vodovoda nedovoljnog kapaciteta i dotrajale mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac sa oko 19.000 stanovnika.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube