Najnovije vijesti

PUFBiH uputila poziv organizatorima estradnog programa

27/12/2018 | objavio Radio Gradačac
PUFBiH uputila poziv organizatorima estradnog programa
FBiH/BiH

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike organizatore estradnog programa da pred nastupajuće novogodišnje praznike na vrijeme izvrše svoje zakonom propisane obaveze.

Organizatori estradnog programa odnosno muzike uživo dužni su da:

– najkasnije tri dana prije početka organiziranja žive muzike u ugostiteljskom objektu prijave dan početka i dan završetka organiziranja žive muzike, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH.

– podnesu prijavu o obračunatoj i plaćenoj komunalnoj taksi za organiziranje žive muzike nadležnoj ispostavi Porezne uprave, u roku propisanom kantonalnim zakonima, i da:

– sa izvođačem žive muzike zaključe ugovor o autorskom djelu, odnosno obračunaju, obustave i uplate porez na dohodak, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i to prilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču.

Izvršavanjem navedenih obaveza organizatori estradnog programa izbjeći će izricanje  sankcija i mjera kao što su:

– novčane kazne u iznosu od od 500,00 KM do 10.000,00 KM za pravno lice i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od od 200,00 KM do 2.000,00 KM,

– novčane kazne za fizičko lice u iznosu od od 200,00 KM do 3.000,00 KM. 

U vrijeme novogodišnjih praznika Porezna uprava Federacije BiH izvršit će pojačan inspekcijski nadzor kod organizatora estradnog programa na području Federacije BiH, radi provjere zakonitog organiziranja žive muzike.  

U postupku inspekcijskog nadzora posebna pažnja bit će posvećena provjeri prijavljenih honorara, te u slučaju da su isti prikazani u nerealnom iznosu obavještajno-istražni inspektori Porezne uprave u skladu sa svojim nadležnostima vršit će dodatne provjere.

Napominjemo, da Poreznoj upravi Federacije BiH nije cilj izricanje sankcija. Porezna uprava Federacije BiH želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Radio Gradačac / Porezna uprava Federacije BiH

 

Comments are closed.

YouTube