Najnovije vijesti

Rad sa strankama u gradskoj upravi od 8 do 13 sati

24/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Rad sa strankama u gradskoj upravi od 8 do 13 sati
GRADAČAC

U cilju  preveniranja pojave i eventualnog širenja koronavirusa, radi zaštite zdravlja uposlenika gradske uprave, članova njihovih porodica i građana/stranaka, obavještavaju se građani o načinu i organizaciji rada u službama za upravu i stručnim službama za naredni period, odnosno dok postoji opasnost od pojave i širenja koronavirusa.

Rad gradskih službi u narednom periodu će se odvijati na sljedeći način:

Radno vrijeme uposlenika gradskih službi od utorka 24.03.2020. godine pa do daljnjeg je od 07:30 do 13:00 sati u prostorijama gradske uprave, a ostatak radnog vremena uposlenici će svoje radne obaveze obavljati od kuće;

Prijem stranaka u Centru za pružanje usluga građanima vršit će se u terminu od 08:00 do 13:00 sati;

Obustavlja se prijem stranaka u matičnim uredima Vučkovci i Kerep od utorka 24.03.2020. godine pa do daljnjeg; 

Od navedenog režima rada izuzimaju se Služba civilne zaštite, Odsjek za inspekcije, uposlenici – članovi Štaba CZ Grada Gradačac i uposlenici  gradske uprave koji su angažovani na proveđenju mjera i aktivnosti u stanju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa;

Uposlenici su rad sa strankama dužni organizirati na način da se maksimalno smanji dolazak stranaka u službene prostorije. U slučaju neophodnosti prijema stranaka, prijem se može izvršiti isključivu uz najavu službeniku telefonom i uz primjenu propisanih mjera zaštite (upotreba zaštitne maske, bez fizičkog kontakta vodeći računa da udaljenost između osoba bude najmanje dva metra);

Stranke koje koriste  usluge u Centru za pružanje usluga će u prostor ulaziti  najviše do 5 osoba, a pojedinačno na šaltere  kod matičara, ovjeru dokumenata, prijem zahtjeva i blagajnu, dok će ostale stranke na svoj red čekati u hodniku prizemlja zgrade ili ispred ulaza u zgradu gradske uprave;

Po ulasku u zgradu a prije ulaska u Centar za pružanje usluga  sve stranke su obavezne na ulazu izvršiti  dezinfekciju ruku;

Sva građanska vjenčanja koja se održavaju u objektima  Gradske uprave od 24.03.2020. godine, obavljat će se na način da će se na vjenčanjima omogućiti prisustvo samo budućih bračnih partnera i svjedoka u terminima koji će se utvrditi sa matičarima;

Ukoliko postoji potreba građana za hitnim i prioritetnim uslugama možete se informirati putem telefona službi i to:

Gradska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor, Pomoćnik Gradonačelnika – Šefik Durakovć, 035 369 750, 062 346 398,

Gradska služba za društvene djelatnosti i boračku-invalidsku zaštitu, Pomoćnik Gradonačelnika – Hajrudin Hasanbašić, 035 369 750, 061 143 117,

Gradska služba za urbanizam,investicije i komunalne poslove, Pomoćnik Gradonačelnika – Damir Kurjaković, 035 369 750, 062 348 538,

Gradska služba za privredu,budžet i finansije, Pomoćnik Gradonačelnika – Samir Iskrić, 035 369 750, 061 727 904,

Gradska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Pomoćnik Gradonačelnika – Ferid Durmišević, 035 369 750, 062 333 488,

Služba civilne zaštite, Šef službe – Isam Sendić, 035 369 772, 061 720 259.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube