Najnovije vijesti

RADIO GRADAČAC: Cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja za Opće izbore 2022. godine

15/08/2022 | objavio Radio Gradačac
RADIO GRADAČAC: Cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja za Opće izbore 2022. godine
IZBORI 2022

C J E N O V N I K

za pružanje marketinških usluga u programu Radija Gradačac

– cijena po jednom emitovanju reklamnog džngla do 20 sec. ……….……….……0,07 KM/sec.

– posebni oglasi…………………………………………………………………………………….0,07 KM /sec.

– snimanje džingla do 40 sec. ……………………………………………………………………….. 30 KM

– snimanje džingla do 60 sec. ……………………………………………………………………….. 50 KM

– snimanje džingla do 120 sec. ……………………………………………………………………… 70 KM

– snimanje džingla dužeg od 120 sec. …………………………………………………………… 100 KM

NAPOMENA: JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ – Radio Gradačac nije u sistemu PDV-a.

IZVOD IZ CJENOVNIKA ZA EMITOVANJE SPOTOVA POLITIČKIH SUBJEKATA ZA OPĆE IZBORE 2022. GODINE NA OSNOVU PRAVILNIKA CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BIH O MEDIJSKOM PREDSTAVLJANJU POLITIČKIH SUBJEKATA U IZBORNOJ KAMPANJI I PRAVILA REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE

Na osnovu važećeg cjenovnika za pruženje marketinških usluga Radija Gradačac i Pravilnika CIK-a i Pravila RAK-a prema kojima svaki politički subjekt prijavljen za Opće izbore 2022. godine ima pravo na plaćeno političko oglašavanje (oglasi, javni pozivi, spotovi i bilo koji drugi vid promocije) u trajanju do 30 minuta sedmično u periodu od 30 dana prije dana izbora, utvrđuje se sljedeći cjenovnik emitovanja. Iz praktičnih razloga i zbog vjerovatne razlike u dužini trajanja navedenih vidova političkog oglašavanja, a kako bi se zadovoljilo pravilo jednakih uvjeta plaćenog političkog oglašavanja i ravnomjerno vremensko političko oglašavanje kao osnovna jedinica za dužinu emitovanja utvrđuje se sekunda (s).

– emitovanje plaćenog političkog oglašavanja (oglasi, javni pozivi, spotovi i bilo koji drugi vid promocije) u izbornoj kampanji po sekundi ………..0,07 KM.

Politički subjekti koji se odluče za plaćeno političko oglašavanje moraju, direktno, odnosno preko pravnih ili fizičkih lica koja za to ovlaste, dostaviti narudžbu sa sadržajem oglašavanja najkasnije 48 sati prije emitovanja. Novčanu naknadu za usluge objavljivanja naručilac je dužan uplatiti unaprijed prema gore navedenom cjenovniku. Radio Gradačac će se striktno pridržavati ove procedure kako bi se svim političkim subjektima, pod jednakim uslovima, omogućilo plaćeno političko oglašavanje.
Za produkciju političkih spotova primjenjuje se gore navedeni cjenovnik.

Kontakt tel/fax: 035 / 817-427
E-mail: radiogra@bih.net.ba

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube