Najnovije vijesti

RADIO GRADAČAC: Obavještenje političkim subjektima učesnicima Lokalnih izbora 2020.

15/10/2020 | objavio Radio Gradačac
RADIO GRADAČAC: Obavještenje političkim subjektima učesnicima Lokalnih izbora 2020.
IZBORI 2020

POLITIČKIM SUBJEKTIMA UČESNICIMA LOKALNIH IZBORA U BiH 2020.

Program izbornih aktivnosti Radija Gradačac

Radio Gradačac će od 16.10.2020. godine početi sa emitovanjem emisije “Izbori 2020” (Izborna hronika) radnim danima od ponedjeljka do petka u terminu od 10:15 do 10:35 sati, koja će omogućiti prezentovanje javnosti aktivnosti učesnika lokalnih izbora, CIK-a BiH i GIK-a, te komentara i anketa koje će realizovati novinari Radija Gradačac. U emisijama će biti emitovani izvještaji sa predizbornih skupova, saopćenja za javnost i obraćanja učesnicima na lokalnim izborima. Takođe, obavještavamo vas da će Radio Gradačac emitovati po tri saopćenja za javnost po politčkom subjektu sedmično u sklopu emisije “Izborna hronika 2020”.

U cilju fer i korektnog prezentovanja aktivnosti političkih subjekata Radio Gradačac će pratiti po jedno predizborno obraćanje (skup) političkih subjekata učesnika lokalnih izbora održano na području grada Gradačac.

Radio Gradačac će emitovati debatne emisije “Lokalni izbori 2020.” počev od 19.10.2020. godine  radnim danima u terminu od 17:00 do 18:00 sati (60 minuta) uz učešće po jednog predstavnika političkih subjekata prema ranije utvrđenom redoslijedu učesnika pojedinih emisija (po žrijebanju). Debatna emisija za Gradsko vijeće će se emitovati u jednom ciklusu, dok će debatna emisija za kandidate za poziciju gradonačelnika biti emitovana u dva ciklusa. U okviru debatnih emisija svaki politički subjekt – učesnik, će imati, na početku emisije, po pet minuta za neposredno predstavljanje. Inače, učesnici u debati će imati po pet minuta za elaboriranje pitanja/teme u toku trajanja emisije. Politički subjekt koji ima listu za nacionalne manjine može u okviru svojih termina učešća u debatnim emisijama predstaviti kandidate ili omogućiti njihovo učešće u debati.

Ujedno Vas obavještavamo da će Radio Gradačac omogućiti političkim subjektima da izvrše promociju putem plaćenog političkog oglašavanja i to emitovanja oglasa, javnih poziva, spotova ili bilo kojeg vida promocije političkog subjekta. Radio Gradačac će narudžbe za plaćeno političko oglašavanje zaprimiti od političkih subjekata direktno, odnosno preko pravnih ili fizičkih lica koje politički subjekti za to ovlaste. Za promociju putem plaćenog oglašavanja (vršenje narudžbe) obavezno je dostaviti pismeno ovlaštenje od strane registrovanog političkog subjekta (centrale političke organizacije – subjekta).Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube