Najnovije vijesti

Radovi na zamjeni vodovodnih cijevi u ulici Željeznička

15/03/2022 | objavio Radio Gradačac
Radovi na zamjeni vodovodnih cijevi u ulici Željeznička
GRADAČAC

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima nastavljeni su radovi na rekonstrukciji azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže. Izvođač radova  je konzorcij “BUK PROMET” doo Bijeljina i “BALEGEM” doo Gradačac. Radovi će se izvoditi kroz čeiri sekcije.

– Prema planiranoj dinamici radova i aktuelnom termin planu za prvu sekciju realizuju se radovi u ulici Željeznička u ukupnoj dužini  od 1.350 metara. O dinamici radova za ostale sekcije javnost će biti blagovremeno obavještena od strane investitora, saopćeno je iz JP “Komunalac” dd Gradačac.

U toku izvođenja radova dolazit će do privremenog prekida vodosnabdijevanja uzrokovanih radovima na zamjeni cjevovoda. Planirani prekid vodosnabdijevanja u toku dana je 12 sati. Prekidi će trajati od 07:00 do 19:00 svaki radni dan uključujući i subotu. Tokom vjerskih i državnih praznika, te nedjeljom nije planirano izvođenje radova i prekidi u vodosnabdijevanju.

Ovim putem obavještavamo građane da se prilikom izvođenja radova u određenoj ulici, voda može koristiti kao tehnička (nije za piće) do završetka radova u datoj ulici. Nakon završetka radova u svakoj ulici, vršit će se ispitivanje i ispiranje cjevovoda, te dezinfekcija nakon čega će se voda ponovo moći koristiti za piće. O detaljima daljih radova, kao i ulica u kojima se voda neće moći koristiti za piće tokom izvođenja radova, blagovremeno ćemo obavještavati građane putem medija.

Tokom izvođenja radova je moguće da će dolaziti do privremene obustave ili otežanog odvijanja saobraćaja, te se građani mole za strpljivost i poštivanje saobraćajne signalizacije.

Obzirom na kompleksnost uslova izvođenja radova u gradskoj zoni, a naročito radi činjenice da se jednim dijelom radi o rekonstrukciji azbest-cementnih cijevi, (koje su štetne po zdravlje ljudi) mole se građani da se ne približavaju gradilištima radi vlastite sigurnosti.

Građani grada Gradačca se mole za strpljivost prilikom izvođenja radova da bismo u konačnici imali bržu i efikasniju realizaciju ovog projekta što će se direktno odraziti na kvalitetnije vodosnabdijevanje.

Ovaj dio projekta finansiran je od strane Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBiF) uz administraciju EBRD-a, budžeta Grada Gradačac i Švedske Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Radio Gradačac / JP “Komunalac” d.d. Gradačac

Comments are closed.

YouTube