Najnovije vijesti

Raspisana javna nabavka za izvođenje radova na kompleksu „Stari grad“ u Gradačcu

31/05/2023 | objavio Radio Gradačac
Raspisana javna nabavka za izvođenje radova na kompleksu „Stari grad“ u Gradačcu
GRADAČAC

Nakon što je pribavljeno Rješenje za građenje od strane Fedralnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša raspisana je javna nabavka za izvođenje radova na kompleksu „Stari grad“ u Gradačcu. Radovi se odnose na sanaciju i restauraciju bedema sa fortifikacijskim kulama (Rekonstrukcija bedema kule – fortifikacijska kula-Tabija ) u gornjem gradu u okviru kompleksa „ Graditeljska cijelina Stari grad „ u Gradačcu.

Radi se o kompleksnom predmetu nabavke, sanacijskim radovima oštećenih kamenih zidova i kule kao cjeline koje nije moguće tehnički dijeliti na posebne grupe – lotove. Radovi zahtijevaju posebnu izvedbu, gdje je potrebno upotrebljivi materijal sačuvati i radove cca 80% izvoditi ručno. Svi radovi koji su predviđeni specificirani su da ih može jedan izvođač pokriti i izvesti.

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je 19.06.2023. a rok za prijem ponuda je 20.06.2023. godine.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube