Najnovije vijesti

Redovna 35. sjednica Gradskog vijeća će se održati 28. maja

23/05/2024 | objavio Radio Gradačac
Redovna 35. sjednica Gradskog vijeća će se održati 28. maja
GRADAČAC

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Gradačac, Mustafa H.Ađulović, sazvao je 35. redovnu sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 28.05.2024. godine (utorak), u Gradskom kinu Gradačac, sa početkom rada u 9:00 sati.

Kolegij Gradskog vijeća za 35. sjednicu je predlažio sljedeći Dnevni red:

  1. 1. Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Gradačac za period od 01.01.-31.03.2024. godine.
  2. 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju prostornog plana općine Gradačac za period 2008-2028. godine.
  3. 3. Izvještaj o radu i poslovanju JP Grada Gradačac za 2023. godinu: JP Komunalac d.d. Gradačac, JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, JP „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o. Gradačac.
  4. 4. Izvještaji o radu JU i JZU Grada Gradačac za 2023.godinu: JZU Dom zdravlja Gradačac, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac, JU Apoteka Gradača, JU Centar za socijalni rad Gradačac, JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac, JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac, Finansijski izvještaj o radu JU Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac za 2023. godinu.
  5. 5. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području Grada Gradačac.
  6. 6. Informacija o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi na području Grada Gradačac.
  7. 7. Informacija o stanju sporta na području Grada Gradačac.
  8. 8. Informacija po Zaključku Gradskog vijeća broj: 01-04-150/24, od 30.04.2024. godine.
  9. 9. Pitanja, prijedlozi inicijative.

 

Radio Gradačac / Gradsko vijeće

Comments are closed.

YouTube