Najnovije vijesti

Rezultati ankete zadovoljstva građana javnim uslugama

09/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Rezultati ankete zadovoljstva građana javnim uslugama
GRADAČAC

U okviru MEG projekta gradska uprava je i ove godine mjerila zadovoljstvo građana javnim uslugama. Anketiranje građana i građanki je provedeno kao aktivnost jedinice lokalne samouprave (JLS), a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i komunalnim uslugama.

Anketa je sprovedena metodom slučajnog uzorka. Sam proces je osmišljen tako da je anketiranje izvršeno pred prostorijama gradske uprave, i to metodom ispitivanja građana i građanki koji su upravo koristili usluge javne uprave.

Ispitivanje javnog mnijenja korisnika i korisnica javnih usluga je provedeno u decembru 2019. i to na uzorku od 300 građana i građanki. Analizirani su odgovori kojim ispitanici izjavljuju da su zadovoljni ili nezadovoljni uslugama te su dati procenti ispitanika/ca.

Ispitanici su, između ostalog, odgovarali na pitanja o snabdijevanju vodom, prikupljanju otpada i odvozu smeća, kanalizaciji, javnoj rasvjeti, kvaliteti usluge održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko), rasprostranjenosti javnih zelenih površina, igrališta za djecu i parkova. 

Odgovarali su i na pitanja o radu doma zdravlja i ambulanti, obdaništa, centra za socijalni rad, mjesnih zajednica te civilne zaštite na sprečavanju posljedica prirodnih katastrofa.

Tražno je i mišljenje o zadovoljstvu kulturnim i sportskim dešavanjima, uključenosti građana u javne rasprave i debate kao i kvalitetu i cijeni administrativnih usluga te ljubaznosti i znanju osoblja u JSL.

Rezultate mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama možete downloadovati sa OVOG linka.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube