Najnovije vijesti

Ruši se naselje „Düren“, gradi se stambeno-poslovna zgrada

18/03/2018 | objavio Radio Gradačac
Ruši se naselje „Düren“, gradi se stambeno-poslovna zgrada
FBiH/BiH

Projekat „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja – CEB 2“ se provodi u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a njime je planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra. Planirana je izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja, te će se više od 7.200 stanovnika 121 kolektivnog centra preseliti u nove stambene jedinice. 

Pored aktivnosti na zatvaranju kolektivnih centara čija je realizacija počela 2016. godine, prošle i ove godine pokrenuta je izrada projektne dokumentacije na novim potprojektima u koje je uključena i općina Gradačac.

Kako navodi Hajrudin Hasanbašić, pomoćnik općinskog načelnika za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, ovim projektom u općini Gradačac planirana je gradnja ili rekonstrukcija tri objekta u naselju „Düren“ u MZ Vida 2, na Požarikama i u Potok Mahali. Ukupna vrijednost je preko šest miliona KM a učešće Općine Gradačac je više od dva miliona KM.

Veoma je bitno da riješimo stambeno pitanje naših korisnika posebno u naselju „Düren“, gdje po svim standardima ti stanovi više nisu za upotrebu jer su pravljeni kao objekti privremenog karaktera. Nakon pet godina korištenja te zgrade su prešle u vlasništvo Općine Gradačac i ovo je prilika da na toj lokaciji izgradimo poslovno-stambeni objekat, rekao je za Radio Gradačac Hajrudin  Hasanbašić.

Planirano je uklanjanje svih postojećih objekata u naselju „Düren“ a na toj lokaciji bi se gradila nova stambeno-poslovna zgrada (P+2) sa 40 stanova. Osim stanova u zgradi bi bili poslovni prostori i prostorija Mjesne zajednice Vida 2. U Potok Mahali će se graditi zgrada (P+4) sa 36 stanova. I u ovoj zgradi deset posto prostora će biti predviđeno za poslovne prostore a u razmatranju je i ideja za otvaranje obdaništa za djecu iz tog naselja ali i drugih mjesta. Ovaj izuzetno vrijedan projekat podrazumijeva i sanaciju tzv. Holandskih kuća (10 stanova) na Požarikama.

U mjesecu februaru smo u dva navrata bili u Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica gdje smo potpisali sporazum sa resornim državnim, federalnim i kantonalnim ministarstvima i UNHCR-om te utvrdili konačan spisak korisnika ovih stanova socijalnog zbrinjavanja. To je državni projekat podržan od Razvojne banke i Vijeća Evrope. U 2018. godini predviđena je izrada projektne dokumentacije i potpisivanje ugovora sa izvođačima radova a završetak Projekta je 2020. godine, označen kao godina ukidanja svih kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini. Naredne, 2019. godine u aprilu ili maju očekujemo početak izgradnje i rekonstrukcije objekata za socijalno stanovanje, pojašnjava Hajrudin Hasanbašić u izjavi za Radio Gradačac.

Ukupna vrijednost projekta u Gradačcu je 6.057.703 KM a učešće lokalne zajednice je 2.029.274 maraka bez PDV-a. Kada se doda porez na dodanu vrijednost ukupan iznos projekta izgradnje stanova za socijalno stanovanje na općini Gradačac je 7.087.410 KM. Općina Gradačac u ovom projektu učestvuje obezbjedivši zemljište i infrastrukturu. 

Projekat CEB 2 implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a.

 

Radio Gradačac / Općina Gradačac / Foto: Naselje „Düren“ (Ahmed Džidić)

Comments are closed.

YouTube