Najnovije vijesti

Sajam je ponovo “Sajam šljive”

08/06/2022 | objavio Radio Gradačac
Sajam je ponovo “Sajam šljive”
GRADAČAC

U Gradačcu će se i ove godine krajem avgusta, tačnije  od 24. do 27. avgusta, održati 49. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive. Organizator ovogodišnjeg sajma je Turistička zajednica grada Gradačca, a partner je Grad Gradačac.

Tim povodom prošle sedmice je održan sastanak Organizacionog odbora Sajma šljive na kojem su razmatrani programski sadržaji i aktivnosti na pripremi i organizaciji ove manifestacije.

Međutim, pomalo izvan fokusa javnosti i građana Gradačca prošla je informacija i Odluka Gradskog vijeća Gradačac sa 14. sjednice održane 31. marta, kojom se ovoj sajamskoj manifestaciji vraća naziv “Sajam šljive”. Odlukom o organizaciji 49. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije “Sajam šljive” precizirano je da se radi o manifestaciji od posebnog interesa za grad i razvoj privrede i turizma na području grada Gradačac. Ovom odlukom stavljena je van snage Odluka iz januara ove gdje se kao naziv sajma navodi “Dani Šljive”.

Rezultat je to aktivnosti Turističke zajednice grada Gradačca na prenosu prava na žig, a samim time i prava na naziv “Sajam šljive” kojim je raspolagalo društvo “Gradačački sajam” d.o.o.. U obrazloženju odluke je, između ostalog, navedeno da je ugovorom o prijenosu prava na žig zaključenim dana 25.02.2022. godine u Gradačacu, firma “Gradačački sajam” d.o.o. za privređivanje sajmova i izložbi Gradačac Turističkoj zajednici grada Gradačca prenijela cjelokupna prava na žig odnosno, pravo na individualni žig, upisano u registar žigova kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, čime je Turistička zajednica grada Gradačca stekla pravo na korištenje naziva i žiga “Sajam šljive”.

– S obzirom na prepoznatljivost i dugu tradiciju održavanja sajamske manifestacije pod nazivom “Sajam šljive” u Bosni i Hercegovini i okruženju, a posebno među samim izlagačima koji su učestvovali na sajmovima tokom prethodnog niza godina, smatramo da je potrebno donijeti ovakvu odluku, kojom bi se ovogodišnji sajam organizovao pod nazivom Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije “Sajam šljive”, kaže se u obrazloženju odluke koja je dobila jednoglasnu podršku gradskih vijećnika.

U odluci je navedeno da je “Sajam šljive” privredno-turistička manifestacija posvećena promociji šljive, razvoju
poljoprivrede, prehrambene industrije i turističkih potencijala grada Gradačca. Sajamske aktivnosti pored promocije i izložbe šljive i ostalih poljoprivrednih proizvoda, prerađevina voća i povrća, poljoprivredne i prerađivačke opreme, obuhvataju i stručno-edukativne radionice, okrugle stolove i kulturno-zabavne sadržaje koji će biti priređivani u dane održavanja sajmske manifestacije “Sajam šljive”. 

U svrhu podrške organizaciji sajamskih aktivnosti Gradonačelnik je rješenjem imenovao Organizacioni odbor sastavljen od uposlenika gradske uprave, turističke zajednice, predstavnika privrednika, poljoprivrednih proizvođača, javnih preduzeća, javnih ustanova, udruženja i predstavnika drugih subjekata koji mogu doprinijeti uspješnoj realizaciji “Sajma šljive”.

Za poslove organizacije, pripreme i realizacije sajamskih aktivnosti zadužena je Turistička zajednica grada Gradačca koja je dužna po okončanju manifestacije izvijestiti Gradsko vijeće o realizaciji sajamskih aktivnosti.

Podsjećamo, organizator “Sajma šljive” u Gradačcu je dugi niz godina bilo preduzeće “Gradačački sajam” koje je do privatizacije 2003. godine poslovalo kao javno preduzeće. Nakon toga “Gradačački sajam” je kao privatno preduzeće nastavilo sa priređivanjem Sajma šljive u Gradačcu, sve do prošle godine kada je društvo prestalo s poslovanjem.

Radi nastavka tradicije ove sajamske manifestacije, prošlogodišnji 48. Sajam organizovao je Grad Gradačac uz suorganizaciju Uslužnog društva “BOMS-expo” iz Gračanice koje je odabrano javnim pozivom i uz subvenciju iz gradskog budžeta u iznosu od 10 hiljada KM.

Radio Gradačac / Foto arhiva

 

 

Comments are closed.

YouTube