Najnovije vijesti

Samo sedam pijaca ispunjava uslove za rad u TK

09/02/2018 | objavio Radio Gradačac
Samo sedam pijaca ispunjava uslove za rad u TK
Tuzlanski kanton

Od ukupno 27 pijaca na području Tuzlanskog kantona, čak 20 njih ne ispunjava osnovne uslove za rad.

Kako je najavljeno na sastanku koji je povodom izmjena Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH održan u kantonalnom Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja uskoro će uslijediti inspekcijki nadzor. Prvi na udaru inspektora će biti organizatori pijaca, a nakon toga će se vršiti kontrola pijačnih trgovaca i njihovih štandova.

Mi još uvijek nismo bili na terenu s obzirom na to da je bilo određenih problema tehničke prirode u smislu registracije takvih osoba. Mi smo sačinili plan koji smo prezentovali Vladi TK i u kojem smo naveli da inspekcija u prvom postupku učini jednu kontrolu kojom bismo uredili tu oblast bez represivnih mjera, odnosno u kojoj bismo prvo uredili oblast organizatora pijaca, a onda išli u kontrolu osoba koje obavljaju poslovnu aktivnsot u pijačnom prostoru, pojasnio je Amel Mehanović direktor Uprave za inspekcijske poslove TK.

Na području općine Gradačac imaju tri organizatora pijaca, to su: JP Parkinzi, Gradačački sajam d.o.o. i JP Komunalac d.d. Gradačac. Kako je za Radio Gradačac potvrdio Mehmed Huseljić iz JP Komunalac dd, u ovom preduzeću očekuju inspekcijsku kontrolu minimuma tehničkih uslova za rad.

Činjenica je da uslovi za pijacu u Gradačcu nisu najbolji, ali Komunalac i pored toga ispunjava minimum tehničkih uslova preciziranih u Pravilniku o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga. Uvijek može bolje i mi se, u skladu sa svojim mogućnostima, trudimo da osiguramo što kvalitetnije uslove za pružanje usluga pijačnim trgovcima, rekao je Huseljić.

Organizatori pijaca, kako je istaknuto na sastanku u Tuzli, bit će obavezni prodajna mjesta iznajmljivati samo registrovanim trgovcima, poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima.

U Tuzli je razgovarano i o problemima sa kojim se suočavaju pijačni trgovci i općinske službe nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjoj trgovini FBIH. Novim je Zakonom propisano da svaki korisnik koji prodaje robu na pijaci mora biti registrovan kao trgovac-pojedinac kod nadležnih organa.

 

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube