Najnovije vijesti

Sanacija klizišta Aličkovići

10/11/2022 | objavio Radio Gradačac
Sanacija klizišta Aličkovići
GRADAČAC

Grad Gradačac je jedan od deset gradova i općina iz Bosne i Hercegovine (po pet općina i gradova iz Federacije BiH i RS) koji je učesnik projekta  „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH“ kojeg podržavaju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini.

Ovim projektom predvidjena je uspostava i unapređenje organizacije i koordinacije u jedinicama lokalne samouprave kroz integrisani model upravljanja rizicima od katastrofa sa fokusom na sektore zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, zdravstva i poljoprivrede kako bi svi akteri adekvatno razumjeli svoju ulogu u smanjenju rizika od katastrofa.

U oblasti zaštite i spašavanja Grad Gradačac kandidovao je „Projekat sanacije klizišta Aličkovići – Mionica – I Faza“. Radovi na sanaciji klizišta otpočeli su prije desetak dana, a radove izvodi firma Grimig d.o.o. iz Doboj-Istoka. Ukupna vrijednost radova na sanaciji klizišta iznosi preko 100.000 KM,  a Grad Gradačac učestvuje svojim sredstvima u sufinansiranju navedenog projekta, saopćeno je iz gradske uprave.

Realizacija projekta „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH“ je započela  potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju krajem januara 2020. godine a podržana i potpisivanjem Deklaracije o smanjenju rizika od katastrofa u lokalnim zajednicama.

Cilj zajedničkog programa je rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda.

Zajednički program „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, u vrijednosti od 7,1 miliona KM finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a provode  UN agencije: UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO.

Radio Gradačac/ Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube