Najnovije vijesti

Saopćenje za javnost higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Gradačac za 27.03.2020. godine

27/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Saopćenje za javnost higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Gradačac za 27.03.2020. godine
GRADAČAC

JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC
HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

Dana 27.03.2020. godine

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Prema preporukama SZO, Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, a u cilju provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora vezano za pojavu novog Korona virusa na području Grada Gradačac  u periodu od 27.02. – 27.03.2020.godine broj osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor na području Grada Gradačac je 549.

U pomenutom periodu broj osoba koje su pod zdravstvenim nadzom a koje su samoinicijativno prekinule kućnu izolaciju je 10.

Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom koje su završile period kućne izolacije u trajanju od 14 dana i tretiraju se kao zdrave je 68.

Dana 27.03.2020. godine ukupan broj osoba pod zdravstvenim nadzorom je 471, a za koja su izdata ili u fazi izrade rješenja od  strane nadležnog sanitarnog inspektora.

Za vrijeme trajanja kućne izolacije kod svih 471 osobe, a koje su pod zdravstvenim nadzorom od strane nadležnog epidemiologa JZU Dom zdravlja Gradačac dr. Fatime Ibranović Hadžimehić, vršen je svakodnevni telefonski monitoring u pogledu kontrole simptoma (kašalj, visoke temperature iznad 38,5°C, otežanog disanja, bolova u grudnom košu), i stanje je stabilno.

S poštovanjem,

Rukovodilac Higijensko-epidemiološke službe
Dr Fatima Ibranović Hadžimehić, specijalista epidemiologije

Comments are closed.

YouTube