Najnovije vijesti

Saopćenje za javnost povodom urušavanja zidina u sklopu kompleksa “Stari Grad “ u Gradačcu

24/11/2022 | objavio Radio Gradačac
Saopćenje za javnost povodom urušavanja zidina u sklopu kompleksa “Stari Grad “ u Gradačcu
GRADAČAC

U proteklih nekoliko dana mediji su prenijeli vijest o urušavanju dijelova zidina u sklopu kompleksa “Stari grad” u Gradačcu.

Kompleks “Starog grada” u Gradačcu je 2004. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. S tim u vezi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine  dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Ministarstvo turizma i okoliša Vlade FBiH je 2018. godine osiguralo početna sredstva za dio radova na zaštiti kompleksa “Starog grada” u Gradačcu.

Grad Gradačac kao jedinica lokalne samouprave je, svjesna važnosti ovog nacionalnog spomenika, u proteklom period poduzela niz aktivnosti i mjera kako bi se projekat “ Obnova i zaštita Husein Gradaščevića kule Zmaja od Bosne” bio uspješno implementiran. Te aktivnosti se uglavnom odnose na pripremu projektnog zadatka, odabir projektanta, izradu i reviziju projektne dokumentacije, neophodna ispitivanja i pribavljanje saglasnosti Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, kao osnovnih uslova za dobivanje građevinske dozvole od strane Federalnog  ministarstva prostornog uređenja.

Uprkos nizu dopisa i dopuna projektne dokumentacije od strane Grada Gradačac prema nadležnom federalnom ministarstvu ( iako su neke dopune i mišljena tražena od ministarstva bila nepotrebna kao saglasnost od strane Pravobranilaštva BiH, koje se izjasnilo kao nenadležno ) još uvijek nemamo nikakav odgovor vezano za dobijanje potrebne građevinske dozvole  za rekonstrukciju najugroženijih dijelova u kompleksu “Starog grada” u Gradačcu. Bez iste, nije moguće pristupiti raspisivanju tendera za izbor izvođača za sanaciju najugroženijih dijelova ovog nacionalnog spomenika.

Ovim putem Grad Gradačac apeluje na Federalno ministarstvo prostornog uređenja  da ubrza proces donošenja Građevinske dozvole i samim tim deblokira cjelokupni proces implementacije projekta.  

Napominjemo da Grad Gradačac od 2018. godine ima osigurana sredstva u budžetu Grada za sanaciju dijela zidina u sklopu kompleksa “Stari grad” u Gradačcu a stanje i kontrolu istih uredno vrši Ministarstvo turizma i okoliša Vlade FBiH.  

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube