Najnovije vijesti

Saopštenje Kriznog štaba Grada Gradačac

16/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Saopštenje Kriznog štaba Grada Gradačac
GRADAČAC

Krizni štab Grada Gradačac

za preduzimanje mjera zaštite građana od zaraznih bolesti

Gradačac, 16.03.2020. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 I

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, a u cilju provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora vezano za pojavu novog Korona virusa, na području Grada Gradačac do dana: 14.03.2020. godine 48 osoba je stavljeno pod  zdravstveni nadzor, a za koje su ili izdata rješenja ili su u toku izrade od strane nadležnog sanitarnog inspektora.

Jedna osoba je 10.03.2020. godine izašla iz kućne izolacije, u trajanju od 14 dana i tretira se kao zdrava.

Radi se o osobama koje su unazad 7-10 dana doputovale na područje Grada Gradačac iz Italije, Njemačke sa stalnim ili privremenim mjestom boravka na području Grada.

Za vrijeme trajanja kućne izolacije kod svih 48 osoba, a koje su pod zdravstvenim nadzorom od strane nadležnog epidemiologa JZU Dom zdravlja Gradačac dr. Fatime Ibranović Hadžimehić, vršen je svakodnevni telefonski monitoring u pogledu kontrole simptoma (kašalj, visoke temperature iznad 38,5 °C, otežanog disanja, bolova u grudnom košu) nije došlo do pojave pogoršanja njihovog prvobitnog stanja, niti je bilo potrebe za detaljnijim analizama.

II

U cilju preventivnog djelovanja i zaštite stanovništva  grada Gradačac a u vezi sa pojavom koronavirusa na teritoriji  Bosne i Hercegovine koja je proglašena zaraznom bolešću  čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Bosnu i Hercegovinu,  Krizni štab Grada Gradačac je dana 16.03.2020. godine održao 3. sjednicu na kojoj su razmatrane naredbe i preporuke  Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva  i Kriznog štaba TK i isti je donio sljedeće zaključke i preporuke:

1. Pozivaju se svi građani  koji imaju stalni ili privremeni boravak u Gradačcu, a koji su se u posljednjih 7 dana vratili u BiH iz inostranstva a naročito iz rizičnih područja Kine, Irana, Južne Koreje,  Italije, Francuske, Njemačke i Španije  da se OBAVEZNI prijaviti svoj dolazak  Higijensko-epidemiološkoj  službi (u daljem tekstu HES)  Doma zdravlja u Gradačcu, na telefone  035 367 077, 062 806 041, 035 367 085,  035 816 094 ili 124, bez obzira da li imaju  simptome respiratorne bolesti ili ne. Iste telefone koristiti i u slučaju  pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje).

2. Apelujemo na sve građane koji imaju saznanja da osobe koje su boravile u inostranstvu a nisu se prijavile službi HES-a Doma zdravlja u Gradačcu, iste prijave (može i anonimno)  na gore navedene brojeve telefona kako bi služba HES-a u saradnji sa Policijskom upravom Gradačac evidentirala te osobe i preduzela potrebne mjere iz svoje nadležnosti.

3. Nalaže se svim javnim institucijama i privrednim društvima kao i privatnim poslovnim subjektima da obavezno provedu Preporuke  Federalnog ministarstva zdravstva za sve poslovne subjekte, samostalne obrtnike, organe vlasti na nivou FBiH, kantona, gradova, i općina, udruge i fondacije i radnike u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane korona virusom sa posebnim akcentom na pojačanu i vanrednu dezinfekciju poslovnih prostorija, površina i sredstava javnog prevoza. 

4. Nalaže se JZU Doma zdravlja Gradačac da kadrovski ojača kapacitete Higijensko-epidemiološke službe u svrhu evidentiranja i  praćenja povećanog broja prijavljenih osoba koje su se vratile ili se vraćaju u BiH iz inostranstva.

5. Nalaže se JP „Komunalac“ i Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici da stave sve raspoložive kapacitete u svrhu aktivnosti na dezinfekciji javnih površina i drugim neophodnima aktivnostima

6. Nalaže se  gradskim službama da organizuju svoj rad shodno novonastaloj epidemiološkoj situaciji na nivou FBiH i šire.

7. APELUJEMO NA GRAĐANE da izbjegavaju okupljanje u većem broju  u javnim i privatnim objektima  i da uvažavaju preporuke Federalnog ministarstva zdravstva u smislu zaštite ličnog zdravlja.                                                                                     

                                                                                              Krizni štab Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube