Najnovije vijesti

Sječa i podmlađivanje stabala radi sigurnosti građana, nakon posljednjeg nesretnog slučaja nema odustajanja

20/07/2017 | objavio Radio Gradačac
Sječa i podmlađivanje stabala radi sigurnosti građana, nakon posljednjeg nesretnog slučaja nema odustajanja
GRADAČAC

Neočekivan i težak nesretni slučaj koji je za posljedicu imao smrt 20-ogodišnjeg Vedada Jašarevića aktuelizirao je problem stanja stabala u samom centru grada, ali i prigradskim naseljima.

Na zahtjev općinske Službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove, u junu 2015. godine Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu sačinio je analizu zdravstvenog stanja stabala na zelenim površinama u Gradačcu. U ulicama Titova i H.K.Gradaščevića, od Crvene škole do kružnog toka, analizirano je 59 stabala parkovskog drveća, pojedinačno 53 divlja kestena, 4 lipe i 2 katalpe. Predloženo je da se u tri etape uklone 33 stabla, te zamijene vrstama koje su prikladnije za urbani prostor ili žardinjerama sa cvijećem, u zavisnosti od položaja. Na osnovu ove analize do sada su poduzimani manji zahvati, jer su oni značajniji uglavnom nailazili na otpor građana, potvrđeno je za Radio Gradačac u općinskoj Službi. Odlaganja više nema i ekipe komunalnih preduzeća u narednim danima pristupit će sječi i uklanjanju stabala koja predstavljaju opasnost po sigurnost građana.  

Stanje je iz godine u godinu sve gore, iz razloga što su to stabla stara preko 50 godina i trule iz unutrašnjosti. Unazad dvije godine pokrenuta je akcija da se odstrane stabla koja su dotrajala, a da se zasade nova. Međutim, intervencijama pojedinih građana krenula je silna kritika koja je jednostavno zatvorila put radova. Sada nema više obustavljanja, posebno nakon posljednjeg slučaja, jer je potencijalna opasnost i od drveća na Aleji i od jablana ispred škole „Ivan Goran Kovačić“, kao i drugih stabala koja su u toj starosti“, izjavio je za Radio Gradačac Sead Beširević, direktor JP „Parkinzi“.

Ekipe ovog JP-a prije nekoliko dana izvršile su sječu i kresanje, odn. podmlađivanje drveća kod Centra za socijalni rad. „Preostalo je još jedno deblo da se ukloni. To je mašina tzv. šticar koja će kompletno deblo iznijeti iz korita rijeke. Od njega su nastradali elementi korita“, rekao je Beširević.

Prema nalogu nadležne općinske Službe ekipe JP „Parkinzi“ za vikend će sjeći stabla kestena kod Gradskog kina, a nakon toga i jablanove visine 36 metara kod OŠ „Ivan Goran Kovačić“, što predstavlja posebno težak zadatak kojem treba ozbiljno pristupiti. Uslijedit će zahvati na lipama preko puta Gradačačkog sajma, sagledavanje stanja stabala na brdu ispod Gradine koje se naslanja na gradski park i jablanovi kod Sahat kule i stare Gimnazije. Preduzete su sve predradnje kako bi ovi poslovi bili završeni, rekao je Beširević i pozvao građane da ukažu na problem ovakve vrste jer ljudski život je vredniji od svakog stabla.

MKH/Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube