Najnovije vijesti

Sjednica Gradskog vijeća u četvrtak 27. januara 2022. godine

21/01/2022 | objavio Radio Gradačac
Sjednica Gradskog vijeća u četvrtak 27. januara 2022. godine
GRADAČAC

Na osnovu Zaključka Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac održanog 14.01.2022. godine predsjedavajući Vijeća Hajrudin Mehanović sazvao je  12. redovnu sjednicu za 27.01.2022. godine (četvrtak) s početkom u 09:00 sati u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu.

U predloženom Dnevnom redu je 12 tačaka za koje se materijali mogu preuzeti na linku e-citizen.ba u kategoriji Gradačac (https://ecitizen.ba/gradacac/home).

Kolegij Gradskog vijeća za 12. redovnu sjednicu je predlažio sljedeći Dnevni red:
1. Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekta privremenog karaktera za 2022. godinu.
2. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području grada Gradačac za 2022. godinu.
3. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području grada Gradačac za 2022. godinu.
4. Prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje.
5. Prijedlog odluke o upisu organičenja prava raspologanja.
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti zakupcu Sudex-bus d.o.o. Gradačac na investiciono ulaganje na objektu Autobuske stanice.
7. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (Ratan d.o.o.).
8. Prijedlog odluke o organizaciji 49. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“.
9. Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana Gradske izborne komisije Grada Gradačac.
10. Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada Gradačac u 2021. godini.
11. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u gradskim službama za upravu Grada Gradačac za period od 01.01. do 31.12.2021. godine.
12. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Radio Gradačac / Gradsko vijeće grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube