Najnovije vijesti

Štab Civilne zaštite Gradačac jučer raspravljao o održavanju Sajma šljive

06/08/2020 | objavio Radio Gradačac
Štab Civilne zaštite Gradačac jučer raspravljao o održavanju Sajma šljive
Civilna zaštita

Jučer je održana 11. vanredna sjednica Štaba CZ Grada Gradačac na kojoj je doneseno nekoliko zaključaka i mjera u cilju poboljšanja trenutne epidemiološke situacije na području grada Gradačca.

Zbog pogoršane higijensko-epidemiološke situacije na području grada Gradačca potrebno je izvršiti ponovo aktiviranje štabova civilne zaštite mjesnih zajednica, te pojačati angažovanje gradskih inspekcija u cilju praćenja i kontrole lica kojima su izrečene mjere izolacije, praćenja i kontrole ostalih mjera i aktivnosti na zaštiti stanovništva, u skladu sa naredbama i preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva F BiH i  Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK.

U skladu sa zaključcima Gradskog vijeća Gradačac, koji su doneseni na hitnoj sjednici održanoj u utorak, 04.08.2020. godine, Gradski štab zahtijeva od Gradske uprave otkazivanje svih kulturno-zabavnih manifestacija i drugih propratnih sadržaja Sajma, koje organizuje Gradska uprava, na kojima dolazi do masovnijeg okupljanja stanovništva u cilju sprečavanja širenja zaraze koronavirusom (COVID-19).

U slučaju održavanja manifestacije Sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, Gradski štab civilne zaštite traži od organizatora dostavljanje Programa sadržaja Sajma i Plan  provođenja mjera zaštite od koronavirusa, odnosno način provođenja mjera dezinfekcije javnih površina, otvorenih i zatvorenih prostora, mjera i aktivnosti na sprečavanju eventualnog širenja koronavirusa, za vrijeme održavanja manifestacije, shodno važećim  naredbama i preporukama Federalnog i kantonalnog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva.

Gradski štab civilne zaštite Grada Gradačca je također donio zaključak da traži od organizatora Sajma, dostavljanje saglasnosti za održavanje sajamske manifestacije, ukoliko su istu dobili,  shodno aktima i eventualnim preporukama viših nivoa vlasti, sve u cilju sprječavanja pojave koronavirusa (COVID 19) na području grada Gradačca.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube