Najnovije vijesti

Stari srednjoškolski će biti Trening centar

13/09/2018 | objavio Radio Gradačac
Stari srednjoškolski će biti Trening centar
GRADAČAC

U okviru realizacije projekta uspostave Trening centra za prekvalifikaciju radne snage na području općine Gradačac prema zahtjevima tržišta rada otpočela je priprema i rekonstrukcija objekta i prilagođavanje prostorija u Starom srednjoškolskom centru u Vida II.

Općina Gradačac na zahtjev i inicijative privrednih subjekata u saradnji s UNDP BiH i TIKA-e (Turska razvojna agencija ) pristupila je pripremama za stvaranje uslova za vršenje obuke i prekvalifikacije radne snage. Na objektu izvršit će s sanacija krova kao i pripremiti potreban broj učionica- radionica za izvođenje teoretske i praktične nastave.

U adaptaciju i pripremu objekta planirano je ulaganje od 230.000 KM, a sredstva se obezbjeđuju od UNDP BiH i Općine Gradačac. U okviru saradnje s TIKA-om u Turskoj je izvršena obuka odabranog kadra za izvođenje teoretske nastave i praktične obuke prema zahtjevima poslodavaca.

Predstavnici Općine Gradačc , UNDP-a i izvođača radova obišli su objekat, zaključili ugovor i uveli izvođača u posao. Rok za izvođenje građevinskih radova je 90 dana.

Završetkom ovih radova i uspostavom Trening centra stvaraju se uslovi za obezbjeđenje kadrova prema zahtjevima privrede u narednom periodu što će doprinijeti razvoju općine Gradačac i BiH.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube